Upisi u srednju školu

Prijave za upis u ljetnom upisnom roku u prvi razred srednje škole početi će 25.5.2017. a objava konačnih ljestvica poretka biti će 13.7.2017. godine. Srednju školu imaju pravo upisati svi đaci koji su uspiješno završili osnovno obrazovanje. O postupku prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole možete saznati na stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja obrazovnih programa prema željenim kriterijima, prijava odabranih programa te uvida u rezultate po tim programima, do ostvarivanja prava na upis u srednju školu. Izračun bodova za srednju školu možete proučiti na poveznici.

Odluka u koju srednju školu upisati dijete nije nimalo lagana a odabir svakako treba biti u sferi djetetovog interesa. Popis zanimanja možete pronaći ovdje.

Srednje škole u Republici hrvatskoj se dijele prema vrsti nastavnog plana na:
> Gimnazije
> Strukovne škole
> Umjetničke škole

Gimnazije

Školski program u gimanzijama traje četiri godine a učenici na kraju obrazovanja polažu državnu maturu te stjeću srednju školsku spremu. Učenici u gimnazijama općenito dobivaju opće znanje koje će im biti potrebno pri kasnijem upisu u visokoškolskom obrazovanju.

Iako je program jedinstven postoje neke specifičnosti pa se tako gimnazije se dijele na:

Jezične gimnazije

Nastavni plan stavlja naglasak na dva strana jezika tijekom cijelog školovanja.

Klasične gimnazije

Uz jedan strani jezik, latinski i grčki su obvezni kroz sve četiri godine školovanja

Prirodoslovne gimnazije

Program se sastoji od ravnomjernog učenja matematike, fizike, kemije i biologije.

Prirodoslovno-matematičke gimnazije

Slično kao i kod prordoslovne gimnazije ali s povečanim brojem sati iz matematike, fizike i informatike.

Opće gimnazije

Đaci uče ravnomjerno sve općeobrazovne predmete.

Pojedine gimnazije mogu nuditi i dodatne opcije kao što su sportski odjeli, međunarodni ili dovjezični program.
Više o gimnazijama saznajte na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Strukovne škole

U sturkovnim školama đaci dobivaju srednju stručnu spremu a program se dijeli na industrijske, tehmiče i obrtne škole. U strukovnim školama đaci završavaju izradom završnog rada a učenici kojima obrazovanje traje četiri godine mogu pristupiti državnoj maturi kako bi nastavili školovanje.
Više o strukovnim školama saznajte na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Umjetničke škole

Umjetničke škole dijele se na
> Likovne
> Glazbene
> Plesne

Učenici koji upišu glazbenu i plesnu školu mogu paralelno pohađati i još jednu srednju školu. Učenici ovih škola na kraju svog obrazovanja brane završni rad a ako žele nastaviti svoje školovanje trebaju pristupiti državnoj maturi.
Više o umjetničkim školama saznajte na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Više od Srednjoškolskom odgoju i obrazovanju možete pronaći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Piše: Wishmama