Trudnica

Prehrana za vrijeme trudnoće

Trudnoća je prirodno stanje koje nastaje oplodnjom ženske spolne stanice muškom.

Prehrana nakon trudnoće

Period nakon trudnoće je vrlo važno, osjetljivo i kritično razdoblje.