Igre za djecu jasličke skupine i dječje brojalice

Pogledajte prijedloge za nekoliko igara koje možete igrati sa svojom djecom jasličke dobi u toplini vlastita doma.

Ritmičke igre, kratke pjesmice, igre riječima i brojalice imaju duboki korijen u narodnom stvaralaštvu, a doprinose razvoju govora i motorike, jačaju koncentraciju, a djeci su zanimljive zbog svojih ritmičkih vrijednosti i brojnih rima.

Igre, brojalice, zabavljalice za naše mališane koji su jasličke ili rane vrtićke dobi

brojalice prsti djeteta

1. IGRE PRSTIĆIMA:

Izgovarajući tekst, hvatamo redom dječje prstiće, a na zadnjem stihu lagano protresemo mali prst.

OVAJ PALAC
Ovaj palac kruha prosi, Kažiprst ga kući nosi, Srednjak šuti pa se ljuti, Što prstenjak sve izjeda, A mezimcu ništa ne da. (Narodna)

PRSTI
Ovaj ide u lov, Ovaj za njim, Ovaj kuću čuva, Ovaj jelo kuha, Ovaj kaže m-m-m. (Narodna)

PRSTI – 2. varijanta
Ovaj ide u lov, ovaj nosi pušku, ovaj jede krušku,
ovaj pita „Daj meni“, figa tebi! (narodna)

buba mara

ZABAVLJALICE

IDE BUBAMARA
Ide bubamara, Ne zna gdje bi stala,
Gili, gili, gili… (Narodna)
Objašnjenje: Prstima lagano prelazimo djetetovim tijelom, a na zadnje riječi malo poškakljamo dijete.

KUHALA SAM KAŠICU
Kuhala sam kašicu, Da nahranim dječicu. Kad su djeca pojela,
Sva su bila vesela. Juhuuuu! (Narodna)
Objašnjenje: Uz izgovor teksta kružimo prstom po dječjem dlanu ili tabanu.

mama i malo dijete

CUPKALICE

Dijete sjedi na koljenima odrasle osobe koja mu ritmički izgovara tekst cupkalice i pridržavajući ga cupka podižući i spuštajući pete na pod.

HOP, CUP
Hop, cup, hopa, cup, Raste bebi prvi zub. Hop, cup, trala, la, Uskoro će imat’ dva.

HOPA, CUPA
Hopa, cupa, čet’ri noge, Sve četiri krute,
Hopa, cupa, mi idemo Na daleke pute.

TAŠUNJALKE

Za vrijeme tapšalice ritmički plješčemo djetetovim ručicama. U drugom primjetu, na riječ „velika“, raširimo obje djetetove ruke.

TAŠUN, TAŠUN, TANANA
Tašun, tašun, tanana i svilena marama. U marami šećera, Da mi Pepa večera.

TAŠI, TANANA
Taši, taši, tanana, tko tašuni kruha da, odit će mu pšenica,
Veeeelika!

tata otac dijete

IGRE S POKRETIMA TIJELA

BI, BA BUČICU
Bi, ba bučicu, Penjem se u kućicu. U kućici ptičice Sve su se sakrile.
Bi, ba bučicu, Penjem se u kućicu. U kućici ptičice Gnijezda su savile.
Bi, ba bučicu, Penjem se u kućicu. Iz kućice ptičice Sve su odletjele.

> Recitaciju u prvoj rečenici pratimo pokretima tijela: Naizmjence slažemo šake jednu na drugu prema gore. Spojenim jagodicama prstiju oblikujemo krov.
Dlanovima prekrijemo oči.
> Recitaciju u drugoj rečenici pratimo popkretima tako da naizmjence slažemo šake jednu na drugu prema gore.
Spojenim jagodicama prstiju oblikujemo krov. Položimo dlan na dlan okrenut prema gore.
> Recitaciju u trećoj rečenici pratimo popkretima tako da naizmjence slažemo šake jednu na drugu prema gore
Spojenim jagodicama prstiju oblikujemo krov Mašemo raširenim rukama.

Dječje brojalice

EN, TEN, TINI
En, ten, tini, savaraka, tini, savaraka tika taka, bija baja buf!

PLIVA PATKA
Pliva patka preko Save, nosi pismo na vrh glave. U tom pismu piše: „Ne volim te više“.

ECI, PECI, PEC
Eci, peci, pec! Ti si mali zec, a ja mala vjeverica, eci, peci, pec!

JEDNA VRANA
Jedna vrana gakala i po polju skakala, u to dođe crni kos i odgrize vrani nos. Vrano, vrano gači i po polju skači.

ENCI, BENCI
Enci, benci, na kamenci, troja vrata zapečata, eri, keri, muzikeri kec!

TRAMVAJ JURI
Tramvaj juri ulicom, dedek puši lulicom. Prva kuća, prvi broj, tu stanuje dedek moj.

BUMBARI I PČELE
Bumbari se sastali i na pčele napali: „Kakav je to red da ne date med?“ Pčele vele: „Radite pa se medom sladite.“

GDJE SI BILA ANČICE
Gdje si bila Ančice? „Bila sam kod bakice.“ Što si tamo radila? „Baki cvijeće sadila.“
Kako si to radila? „Ručicama rup, rup, rup, nožicama tup, tup, tup.“

IŠ’O MEDO U DUĆAN
Iš’o medo u dućan, nije rek’o dobar dan! Ajde medo van! Nisi rek’o dobar dan.

PETAR PAN
Ja sam mali Petar Pan, imam žuti kišobran. Kiša pada svaki dan, hajde sad iz igre van.

SJELA BABA U BALON
Sjela baba u balon da se vozi u London. U Londonu kupi griz da se vozi u Pariz.
U Parizu kupi ružu, da se vozi svome mužu.
Muž joj kupi gramofon, da joj svira: din, dan, don!

JEDAN, DVA DO NEBA
Jedan, dva do neba, tri, četiri po sekiri, pet, šest bit će ples, sedam, osam do pol osam, devet, deset ti si mali crni pesek.

BOC, BOC
Boc, boc iglicama, ne diraj ga ručicama, bode, bode jež, bit će suza, bjež.

IŠ, IŠ, IŠ
Iš, iš, iš, ti si mali miš
a ja mala mica maca bjež u rupu miš.

Izvor: Dječji vrtić Prečko

Izvor: Josipa Kraljić: Pjesmom kroz igru.