Mitovi o nasilju u obitelji

Mitovi su uvjerenja o nekoj pojavi, koja se ne temelje na činjenicama.

Mitovi o nasilju u obitelji su mnogobrojni, a najbolji način njihovog osporavanja je korištenje činjenica, dobivenih na konkretnim pokazateljima.

Mit:
Žrtva uzrokuje nasilje. Zlostavljana žena je “to tražila”.
Činjenica:
Zlostavljač uzrokuje nasilje. On je odgovoran za svoje postupke.

Mit:
Nasilje u obitelji i među bračnim partnerima je njihova privatna stvar.
Činjenica:
Nasilje u obitelji je ozbiljan društveni problem.

Mit:
Žene su nasilne kao i muškarci.
Činjenica:
Muškarci su značajno češće počinitelji nasilja u obitelji.

Mit:
Alkohol i zlouporaba opojnih droga stvarni su uzroci nasilja u obitelji.
Činjenica:
Općenito govoreći, alkohol i opojne droge nisu uzroci nasilnog ponašanja.

Mit:
Muškarci koji su nasilni ne mogu si pomoći.
Činjenica:
Muškarci mogu promijeniti svoje nasilno ponašanje.

Mit:
Bračne tučnjave nisu ozbiljne. To se događa u svakom braku.
Činjenica:
Bračne tučnjave su ozbiljne i zahtijevaju pozornost društva.

Mit:
Djeca trebaju oca, iako je nasilan prema njihovoj majci. Žena bi za dobro djece trebala ostati s takvim partnerom.
Činjenica:
Odrastanjem u takvoj obitelji djeca uče biti nasilna.

Kazneni zakon (čl. 215a) nasilničko ponašanje u obitelji opisuje kao čin kojim član obitelji nasiljem, zlostavljanjem ili osobito drskim ponašanjem dovede drugog člana obitelji u ponižavajući položaj. Kažnjivost nasilja u obitelji predviđena je odredbama Kaznenog zakona (čl. 215a) i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (čl. 4.) definira nasilje u obitelji kao:
> svaku primjenu fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe,
> svako drugo postupanje jednog člana obitelji koje može prouzročiti ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku i psihičku bol,
> prouzročenje osjećaja straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva,
> fizički napad bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili ne,
> verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i drugi načini grubog uznemiravanja, spolno uznemiravanje,
> uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja,
> protupravna izolacija ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama, oštećenje ili uništenje imovine ili pokušaj da se to učini.

Izvor: Centar za socijalnu skrb Varaždin