EU projekt SpRETNI RODITELJI – SRETNO DIJETE

U sklopu projekta SpRETNI RODITELJI – SRETNO DIJETE provodi se 50 besplatnih online radionica za roditelje.

U srijedu, 6.7. u 19 sati, održat će se radionica na temu empatije. Na ovoj će se pažnja usmjeriti na to kako adekvatno djetetu pružiti empatiju i pomoći mu u izazovnim trenucima.

Za sve prijave i informacije javite se na:
najsretnijabeba@gmail.com

Projekt se provodi u suradnji s partnerskom udrugom Abeceda roditeljstva, OŠ Mihaela Šiloboda i dječjim vrtićem Čarobna kućica.

mediji-sretni-roditelji

U sklopu projekta će se:
– Izraditi mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama u svrhu međusobne suradnje te razvoja zajedničkih programa i usluga prijavitelja, partnera, lokalnih institucija i drugih OCD-ova što će doprinijeti razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.
– Izraditi 2 programa za rad s roditeljima te s nastavnicima/odgojiteljima u kriznim situacijama.
– Izraditi 10 videa za podršku roditeljima u kriznim situacijama te za veću vidljivost udruga.
– Izraditi priručnik za krizno komuniciranje učitelja i odgojitelja.
Krajnji korisnici su roditelji i djeca/mladi s problemima u ponašanju te osobe zaposlene u odgojno obrazovnim institucijama koje se u svom svakodnevnom radu susreću s problemima kod djece i mladih.

Razdoblje provedbe: od 15. studenog 2021. do 15. studenog 2022.
Ukupna vrijednost projekta: 462.975.00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 393.528.75 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Iznos koji sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 69.446.25 kn
Naziv poziva: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost udruge Najsretnija beba Hrvatska.
Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Najsretnija beba Hrvatska i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr