U školu s osmijehom na licu!

Praktikum-centar za djecu i mlade od veljače započinje s programom Priprema za školu u centru Zagreba, namijenjenog predškolcima i prvašićima kojima treba dodatni poticaj!

Program Priprema za školu osmišljen je na način da polaznici kroz igru i zabavu razvijaju samopouzdanje, radost učenja te usvajaju vještine važne za uspješno izvršavanje budućih školskih zadataka.

Kako dijete najbolje pripremiti za novo životno razdoblje i nove izazove, pitanje je koje si postavljaju mnogi roditelji.

pripreme za skolu predskolski program domino

Predškolsko vrijeme razdoblje je velikih promjena, kada se u djetetu bude novi interesi i urođena potreba za učenjem. Program Priprema za školu potiče razvoj sposobnosti važnih za uspješno izvršavanje budućih školskih zadataka metodama i postupcima koji odgovaraju interesima djece predškolske dobi i potiču daljnju radost za učenjem.

Nit vodilja programa Priprema za školu je razvoj samopouzdanja kod svakog pojedinog djeteta, kao preduvjeta za daljnji razvoj svih ostalih vještina.

Samopouzdana djeca, koja imaju povjerenje u vlastite sposobnosti, brzo se opuste u novim situacijama te uvjere kako se mogu nositi sa zahtjevima škole.

Pripreme za skolu predskolarci

Tako je cilj ovog programa, kroz funkcionalne igre i razvojno primjerene zadatke, omogućiti polaznicima uspjeh u različitim aktivnostima kojima potičemo razvoj povjerenja u sebe i svoje sposobnosti, kao preduvjet izgradnje samopouzdanja. U novom okruženju, vaši mališani napravit će veliki korak u socijalizaciji!

Upoznat će nove prijatelje i naučiti kako se snaći u novoj okolini te pritom usvojiti poštivanje grupnih pravila i rješavanja konflikata.

Kroz razgovore u krugu djeca će razvijati komunikacijske vještine te na taj način učiti da ne govore svi u isti glas i kako govoriti pred skupinom kroz prepričavanje priča ili događaja.

Uz kreativno izražavanje radit će na poboljšanju grafomotorike, tako će crtati različite simetrične forme, ravne i zaobljene linije koristeći se različitim bojama i materijalima od pijeska do pastela, sve do igara.

Jezično izražavanje te interes za slova polaznici će razvijati kroz iskustvene aktivnosti, priče i društvene igre. Kroz program potaknut će se djetetovo razumijevanje pravila igre, što će mu kasnije poslužiti za lakše razumijevanje i primjenu uputa za rad koje daje učitelj te funkcioniranje u grupi.

Veliki izazov s kojim se djeca suočavaju polaskom u školu je usmjeravanje i zadržavanje pažnje. Okolina djeteta može uvelike utjecati na razvoj pažnje i koncentracije djeteta od najranije dobi, a intenzivan razvoj odvija se upravo u predškolskoj dobi.

priprema za skolu za predskolarce

Tako su sve aktivnosti (poput raznih misaonih zadataka, zadataka opažanja i razvrstavanja, pričanja i prepričavanja priča, grafomotoričkih vježbi, društvenih igara…) kroz koje polaznici prolaze, usmjerene i na poticanje usmjeravanja i održavanja pažnje. Cilj programa je pripremiti dijete za uspješno praćenje nastave i usvajanje novih informacija.

Program Pripreme za školu osmišljen je na način da polaznici kroz igru i zabavu razvijaju samopouzdanje, radost ka učenju te usvajaju vještine važne za uspješno izvršavanje školskih zadataka:

• Grafomotoričke vještine koje uključuju spretnost ruku i koordinaciju pokreta prilikom crtanja i pisanja koje polaznici razvijaju kroz razne vježbe crtanja i oblikovanja koristeći različite medije i tehnike (pijesak, plastelin, pastela, vodene boje, olovka…).

• Spoznajne vještine koje uključuju razumijevanje prostornih i vremenskih odnosa, uočavanje sličnosti i razlika, razvrstavanje po klasama, poznavanje boja. Za razvoj ovih vještina pripremili smo dramske i društvene igre te kreativne aktivnosti.

• Govor i rječnik uključuju jezično razumijevanje, definiranje jednostavnih pojmova, razumijevanje sličnosti i razlika i prepričavanje priče ili događaja, a njihov razvoj osigurali smo kroz razne aktivnosti i društvene igre te vježbe prezentacije i izražavanja.

• Predčitalačke vještine  koje uključuju poznavanje i značenje riječi, jezično izražavanje te interes za slova polaznici razvijaju kroz iskustvene aktivnosti, priče i društvene igre.

• Predmatematičke vještine koje uključuju uočavanje odnosa u prostoru, zajednička svojstva predmeta te usporedbu polaznici razvijaju iskustveno, prolazeći kroz razne izazove i društvene igre.

• Socio-emocionalne vještine uključuju suradnju s drugima, prilagodbu društvenim normama, odgađanje zadovoljstva te izražavanje, prepoznavanje i regulaciju emocija. Polaznici uče o sebi i svojim osjećajima kroz interakciju s ostalim polaznicima i voditeljicama te bajkama i pričama za poticanje pozitivnih ponašanja.

• Vještine usmjeravanja i održavanja pažnje  koje uključuju vidnu i slušnu pažnju. Sve radionice osmišljene su tako da kontinuirano razvijaju pažnju polaznika i postepeno ih navikavaju na održavanje pažnje potrebne u školskim uvjetima.

• Vještine učenja i pamćenja  koje uključuju razvoj radnog pamćenja i vještine ponavljanja polaznici kontinuirano usavršavaju kroz igru i aktivnosti tijekom cijelog programa.

matematika za predskolski uzrast

Polaznici će prolaziti kroz različite aktivnosti i igre kojima će razvijati vještine potrebne za uspješnu prilagodbu zahtjevima škole poput pravilnog hvata olovke, prepričavanja kraćeg događaja ili priče u pravilnom slijedu, razumijevanja prostornih i vremenskih odnosa, odnosa broja, oblika i količine te poštivanja pravila i suradnje s drugima.

Kroz vođenu funkcionalnu igru djeca razvijaju samopouzdanje te usvajaju znanja i vještine kako bi sam polazak u školu i učenje bilo zadovoljstvo kako za dijete, tako i za roditelja.

Program se provodi u manjim grupama, četvrtkom od 17:30-19:00 sati, od veljače do lipnja 2021., a planirani početak je 18. veljače 2021. ili po prestanku epidemioloških mjera, na lokaciji Gajeva 2, Centar.

Više o programu pogledajte OVDJE

Uz odobrenje: Praktikum – centar za djecu i mlade

Drniška 20, Zagreb