Kako je kotač postao jedan od najvažnijih izuma

draga djeco, zamislite da živite na osamljenom mjestu bez vlakova, autobusa, automobila ili bicikla. Morali biste svuda pješačiti. Takav je i bio život u pradavno doba. Postupno, prije više tisuća godina, ljudi su počeli živjeti u većim zajednicama pored rijeka. Počeli su graditi kolibe da u njima stanuju i gajiti usjeve na polju oko svojih naselja. Postali su poljoprivrednici.

U početku su upotrebljavati životinje da nose ljude i njihova dobra. S izumom kotača civilizacija je načinila golem skok naprijed.

Mali ekperiment:
Korisnost kotača možete predstaviti gurajući tešku knjigu po stolu. Zatim postavite knjigu na nekoliko okruglih olovaka. Sada je mnogo lakše pokretati knjigu kad se pod njom okreću olovke. Kažemo da je manja trenja kad se stvari kotrljaju nego kad klize. Veliko kamenje u Stonehengeu vjerojatno je pokretano na koturima od debala.

kotac

Nitko ne zna tko je prvi došao na pomisao da upotrijebi kotače. U Aziji su oko 4000. god. prije naše ere ljudi su imali kola na čvrstim drvenim kotačima. Dva kotača na dvije strane kola bila su povezana rudom koje danas nazivamo osovina. Osovina je bila spojena s kolima. Ta su kola najprije vukli ljudi. Kasnije su ih vukli konji.

kotac-1

Oko 1750. prije naše ere stari Egipćani su upotrebljavali žbice na svojim kotačima. Žbice su prolazile od glavčine u središtu kotača. Na drugom kraju su bile pričvršćene na vanjski obruč koji se okretao po tlu. Ti su kotači, također drveni, bili mnogo lakši od starijih, punih kotača.

Na taj su se način vozila mogla kretati brže. Neprijateljske su se vojske bojale egipatskih bojnih kola sa žbicama u kotačima zbog njihove brzine. Umjesto drveta Rimljani su u svojim kotačima upotrebljavali željezo; uslijed toga su trajali mnogo duže ali su bili jako teški.

Točka u kojoj osovina prolazi kroz kotač zove se ležaj. Kada se kotač okreće stvara se trenje između osovine i glavčine. To trenje otežava kretanje kotača i sastavni se dijelovi brzo potroše. U isto vrijeme trenje izaziva zagrijavanje kotača. Kako bi glavčina lakše klizila po osovini premazuje se mašću ili ulje. Pretpostavlja se kako su u stara vremena vjerojatno to činili sa životinjskim salom.

kotac-2

Kuglični ležajevi su se prvi puta upotrijebili u devetnaestom stoljeću. Koriste se u mnogim modernim kotačima. Određeni broj čeličnih kugli postavljen je između glavčine i osovine. Umjesto da klizi po osovini glavčina se kotura oko nje, baš kao i knjiga na olovkama. Tako se kotač okreće puno lakše uz manje trenje.

Zanimljivo

> Prvi su kotači bili drveni.
> U šesnaestom stoljeću načinjen je prvi obruč. To je bila željezna traka u obliku obruča koji je točno pristajao uz kotač. Ti su kotači bili lakši od željeznih a trajali su gotov jednako.
> Avionska guma je primjer pneumatske gume koja je izumljena 1845. Pneumatska guma se kroz otvor s posebnim čepom puni zrakom a guma je elastičnija dok tragovi urezani u gumu sprječavaju proklizavanje.

Piše: Wishmama