Mnemotehnike za bolje pamćenje

Još su stari Grci njegovali metode koje su olakšavale usvajanje novih informacija i poboljšavale memoriju.
I baš je božica pamćenja i dovitljivosti, Mnemozina, bila omiljena Zeusu koji je s njom provodio više vremena nego s ijednom drugom.
Rezultat njihovih devet dana i devet noći dugih ljubavnih susreta devet je muza – Euterpa, Kaliopa, Klio, Erato, Melpomena, Polihimnija, Terpsihora, Talija i Uranija.

Što su mnemotehnike

Tijekom školovanja, ali i cijeloga života, moramo usvojiti ogromnu količinu novih informacija, koje treba i zapamtiti. Često su one kompleksne, apstraktne i nepovezane, što značajno otežava njihovo pamćenje.

Baš u tu svrhu stari su Grci domišljato razvili jednostavne, ali sofisticirane metode mnemotehnike, odnosno mentalne strategije za unaprjeđivanje i olakšavanje pamćenja.

Moguće ih je podijeliti na verbalne, slikovne ili mješovite, a najviše se koriste upravo verbalne. Suvremena su istraživanja pokazala da se primjenom mnemotehnika pamćenje može poboljšati čak i do 200 %!

Kako funkcioniraju mnemotehnike

Način funkcioniranja vrlo je jednostavan.
Princip je da se informacija koja se želi zapamtiti dovede u vezu s nečim poznatim s ciljem stvaranja jasne predodžbe.

Na takav se način asocijativnim putem nove informacije pohranjuju u dugoročno pamćenje te kasnije s lakoćom primjenjuju.

Zanimljivo je navesti da djeca pamte 10 % onoga što čuju, 20 % onoga što slušaju, 30 % onoga što vide, 50 % onoga što vide i čuju, 70 % onoga što izgovore te 90 % onoga što izgovore i učine.

Vrste verbalnih mnemotehnika

Nekoliko je učinkovitih oblika mnemotehnika koje se može jednostavno primjenjivati.

Metoda skraćivanje

Metodu skraćivanja gotovo svi koristimo vjerojatno ni ne znajući da se radi o drevnoj mnemotehničkoj vještini. Stvarajući lako pamtljive akronime lakše se usvajaju dugačke ili kompliciranije informacije.

Dobar primjer za to je način na koji su se nekada pamtile države koje su okruživale bivšu Jugoslaviju. Znalo se reći da je ona okružena BRIGAMA (Bugarska, Rumunjska, Italija, Grčka, Albanija, Mađarska i Austrija). Skraćujući tako dulje informacije u akronime koji pojedincu nešto znače, one se mogu jednostavnije i uspješnije zapamtiti.

Elaborirano kodiranje

Dodajući novim informacijama one poznate, stvara se cjelina koju je lakše zapamtiti. Ova je metoda posebno korisna pri pamćenju različitih formula.

Primjerice, pamćenje formule E=mc2 može se olakšati pretvaranjem u rečenicu “Einstein miriše cvijeta dva”.

Pamćenje rasporeda boja u spektru također se može olakšati ovom metodom. Tako ljubičastu, modru, zelenu, žutu, narančastu i crvenu možemo pretvoriti u rečenicu “Ljubav mora zauvijek životom našim cvjetati”.

Svatko tako može “pretakati” dulje informacije u njemu pamtljive rečenice ili čak rečenične nizove.

Rečenični mnemonici

Rečeničnim mnemonicima olakšava se pamćenje informacija na način da se od njih stvori smislena i povezana priča.

Najnavođeniji primjer za to je primjer iz kemije kada je pri miješanju vode i kemikalije vrlo bitno što se u što ulijeva – naime, vrlo je opasno ulijevati Vodu U Kiselinu.

Ako se tu nadalje primijene akronimi, dobiva se riječ VUK kojeg percipiramo kao opasnu životinju, koja je asocijacija na opasnost koju krije ulijevanje vode u kiselinu.

Rima i ritam

Sjetite se učitelja u nižim razredima koji su vam pjevanjem pjesmica olakšavali pamćenje određenih postulata.

Ako je potrebno upamtiti pravilo koje govori o mijenjanju stanja u zagradi ovisno o predznaku ispred nje, pomaže pjesmica u rimi:
“Ako je ispred zagrade više, zagrada se briše. Ako je ispred zagrade manje, u zagradi se mijenja stanje”.

Ili pak “Ja znam jer sam lumen, gustoća je masa kroz volumen”.

No ova tehnika nešto se manje koristi u odrasloj dobi jer smišljanje rime često oduzima previše vremena.

mnemonik-1

Ostale (neverbalne) mnemotehnike

Mentalne mape

Učenje i pamćenje pomoću takozvanih mentalnih mapa danas je vrlo popularno i široko zastupljeno.

Ta mnemotehnika vizualnog tipa temelji se na shematskom opisu određene spoznaje ili ideje, koji sadržava riječi, rečenice, simbole i crteže koji predstavljaju značenje tih ideja.

U središnjem se dijelu nalazi ključna riječ (tema), a oko nje se granaju ostale povezane ideje koje čine cjelinu. Ti razgranati elementi podijeljeni su u grupe kako bi se lakše “organiziralo” znanje.

Metoda prostornog uređenja stranice

Slična mentalnim mapama, ova metoda temelji se na konceptu da se bilješke razmjeste na papiru kako bi se stvorio prostorni raspored prikladan za pamćenje.

Prisjećanjem mjesta na kojem se neka informacija nalazi, olakšava se njezino pamćenje.

Metoda ključnih riječi

Metoda ključnih riječi mješovita je mnemotehnika koja kombinira korištenje rime i živopisno, čak i bizarno, predočavanje.

Vrlo je učinkovita pri učenju stranih jezika ili novih, do sada nepoznatih nam riječi. Primjerice, riječ lizzard (engl. gušter) povezujemo sa sličnom riječi u našem jeziku, npr. lizati, i s njom stvoriti predodžbu guštera koji liže sladoled.

Navedene metode mnemotehnike mogu biti učinkovita pomoć pri učenju, kako djeci, tako i odraslima.

Nije, naravno, nužno koristiti sve metode, nego izabrati one koje pojedincu najviše odgovaraju i najjednostavnije su mu za primjenu.

Piše: Wishmama