A što kada primijetite poremećaj u govoru kod vašeg djeteta

Poremećaji artikulacije su najprisutniji poremećaji govora i to kod djece mlađeg uzrasta i predškolske djece, poznata još kao dislalija.

Dislalija se odnosi na šuškanje, vriskanje i slab izgovor pojedinih glasova

Možemo reći da je dislalija poremećaj artikulacije koji se ogleda u nepravilnosti ili nemogućnosti izgovora pojedinih glasova. Svakako moramo podvući razliku između tepanja i dislalije.
Pod tepanjem podrazumijevamo fiziološku pojavu neadekvatne artikulacije u ranom djetinjstvu (do pete godine života), dok pod dislalijom podrazumijevamo patološki poremećaj artikulacije u razvojnom dobu.

Dislalije se mogu javiti u obliku

> omisije nekog glasa, odnosno izostavljanje glasova u riječi;
> supstitucije ili zamjena glasa nekim drugim glasom u riječi;
> distorzija-različita odstupanja u izgovoru pojedinih glasova.

Najčešće neispravno izgovarani glasovi su: l, lj, r, s, z, c, š, ž, č, ć, đ, dž.
Kod većine djece ovaj problem spontano nestaje tokom ranih godina života. Međutim kod neke djece umijestio da spontano nestanu one postaju sastavni dio njihovog govora koji je onda nerazumljiv za okolinu.

OVDJE pogledajte i saznajte više o artikulaciji pojedinih glasova

Vježbe koje pripremaju za artikulaciju glasova “s”, “z”, “c”
Vježbe koje pripremaju za artikulaciju glasa R
Vježbe koje pripremaju za artikulaciju glasa L

Razvoj izgovora teče postepeno uz napredovanje i zastoje i traje do devete godine života kada se govor automatizira.

Smatra se da je do treće godine života osnova govora gotova. Dijete je usvojilo najosnovnije elemente potrebne za komunikaciju, ali ne izgovara sve glasove pravilno.

U razvoju govora postoje individualne razlike, tako da neka djeca već sa 3.5 godine pravilno izgovaraju sve glasove, dok druga djeca izgovaraju sve glasove za godinu, dvije.

Potrebno je razlikovati normalno tepanje od patološkog, kada je potrebno potražiti savjet i pomoć logopeda. Dijete sa 5 i pol godina treba pravilno izgovarati sve glasove materinjeg jezika.

OVDJE saznajte kada i zašto kod logopeda
Tko je logoped i kada treba potražiti njegovu pomoć?

Izvor: vrtić Anđeo