Čitajte lakše i uz disleksiju

Preporuke o izgledu teksta koji osobe s disleksijom lakše čitaju.

> izbjegavati velike tekstualne cjeline (tekst podijeliti u kraće odlomke)

> oblikovati tekst širine novinskoga stupca (tj. upotrebljavati široke margine)

> za tekst koji treba pročitati učenik s disleksijom rabiti sans serif slova (slova bez kratkih crtica na krajevima)

> veličina slova treba biti minimalno 14 pt

> upotrebljavati podebljana(bold) ili istaknuta (highlighted) slova

> izbjegavati: kosa slova (italic) i podcrtani tekst

> podcrtavanje naslova ili nizova riječi što može uzrokovati vizualno spajanje riječi

> povećati razmak između slova i redaka te odvajati redove dvostrukim razmakom retke poravnavati na lijevoj strani

> izbjegavati obostrano poravnanje razdijelili tekst na manje cjeline i organizirati ga u natuknicama ili pomoću numeričkoga nabrajanja u odvojenim redcima, a ne u kontinuiranom nizu upotrebljavati mat papir umjesto sjajnoga bijeloga papira (najbolje krem ili blijedožuta boja)

> jednostavno oblikovati stranicu

> pozadinska grafika može tekst učiniti teško čitljivim izbjegavati tekstove s dugačkim, višesložnim i zavisnosloženim rečenicama, posebno u inverziji (skratiti, razlomiti i semantički pojednostaviti tekst)

> u ispitnom materijalu ne zahtijevati da se učenik izražava semantički i sintaktički složenim rečenicama

> usmeno i pisano dati mogućnost nadopunjavanja odgovora ili zaokruživanja točnih odgovora kada riječi u odgovorima koji se traže nisu međusobno fonološki slične, a riječi za koje se pretpostavlja da učenik ne razumije treba dodatno pojasniti pojasniti pjesničke slike i figure u tekstovima teške za razumijevanje vrijeme za rješavanje pisanih zadataka produljiti za 50% u odnosu na uobičajeno.

Tekst omogućila: Dječja knižnica “M2”
*Sva događanja pratite na stranicama: Knjižnice grada Zagreba