Problemi koje ne smijete ignorirati

Svaki se roditelj prije ili kasnije susreće s problemima u ponašanju kod svog djeteta. Neki od problema u ponašanju se pojavljuju kod većine djece te su dio odrastanja. U nastavku donosimo neke od najčešćih problema u ponašanju, koje roditelji nikako ne bi smjeli ignorirati.

Kada se dijete igra pregrubo ili je jednostavno pregrubo s djecom koja ga okružuju roditelji moraju reagirati. Ako roditelj ne reagira grubo ponašanje postaje ukorijenjena navika čak do 8 godine života. Isto tako ako roditelji ignoriraju agresivno ponašanje, dijete prima poruku da je takvo ponašanje opravdano.

Kada primijetite da se dijete agresivno ponaša reagirajte odmah, tako što ćete dijete povući na stranu i reći mu da je takvo ponašanje boljelo njegove prijatelje, te kako bi se ono osjećalo da njemu to netko napravi. Neka shvati da nanošenje boli nije dopušteno! Prije sljedećeg igranja upozorite ga kako se ne smije igrati, te ako ponovno primijetite agresiju, prekinite igru.

Ako bez obzira na to što vi kažete dijete opet napravi po svojem, nemojte to ignorirati! Važno je da dijete nauči da pravila postoje i da su tu da ih se poštuje. Najbolje je kada bi postavili neka kućna pravila, koja se moraju poštivati. O svakom pravilu trebate razgovarati s djetetom, kako bi ga dijete u potpunosti shvaćalo. Pravila treba naglašavati kako bi ih dijete moglo prihvatiti.

Preuveličavanje istine i neiskrenost se ne smije ignorirati jer nakon nekog vremena laganje može postati automatsko. Kada primijetite da dijete laže ili je neiskreno popričajte s njim i recite mu da nije lijepo pričati stvari koje nisu istinite. Dajte mu do znanja da će mu ljudi prestati vjerovati i kada će govoriti istinu, ako će stalno lagati.

Prekidanjem roditelja dok pričaju dijete ne uči kako biti obziran prema drugima. Kako bi pomogli svom djetetu i kako bi ga naučili da nema uvijek pravo na pažnju drugih ljudi, te da nauči tolerirati frustracije, ovo ponašanje nemojte ignorirati. Kada ćete sljedeći puta biti prekinuti u razgovoru recite mu da bude mirno i da vas ne prekida. Najbolje je da dijete zainteresirate nekom drugom aktivnošću, a ako dijete ne prestaje s prekidanjem, pošaljite ga da sjedne i čeka dok ne završite razgovor. Važno je dati djetetu do znanja da neće dobiti ono što traži, zato što vas prekida.

Kada se dijete pravi da vas ne čuje, a vi to ignorirate, zapravo djetetu šaljete poruku da je ono glavno i da je uredu zanemariti osobu koja ti se obraća. Ignoriranje je zapravo igra moći koju nikako ne smijete dopustiti.

S djetetom koje vas ignorira ne smijete razgovarati iz druge sobe, nego otići do njega i reći mu oči u oči što se od njega očekuje. Pomoći vam još mogu isključivanje televizije, dodirivanje ramena i izgovaranje djetetovog imena. Ako vas dijete ni tada ne posluša, svakako mu uvedite sankcije, nešto što voli, kako bi se drugi puta koncentriralo na ono bitno.

Drskost se ne smije ignorirati kako se jednog dana ne bi našli u situaciji u kojoj će dijete već biti školarac koji prema vama neće imati niti najmanje poštovanja. Osim toga ignoriranje drskosti djetetu škodi, jer kada odraste imat će problema s drugim osobama, te sa pronalaženjem prijatelja.

Roditelji bi u ovoj situaciji trebali biti svjesni da se dijete svjesno drsko ponaša, zbog čega ga trebate uputiti na njegovu reakciju na ono s čime se ne slaže, te koliko je to ružno. Ako se dijete nastaviti tako ponašati, odbijte komunicirati i izađite iz prostorije. Dajte djetetu do znanja da ćete nastaviti razgovarati kada će biti spremno lijepo razgovarati.

Nikada gore navedena ponašanja nemojte ignorirati radi dobrobiti svoje djece, ona će vam sigurno jedan dan biti zahvalna.

Ana Zibar