Tko je logoped i kada treba potražiti njegovu pomoć?

Tko je logoped i u kojim slučajevima treba potražiti njegovu pomoć?

Logoped je stručnjak koji se bavi problemima:

glasa
govora
jezika

Preciznije logoped ispravlja:

neispravan izgovor određenih glasova
korigira cjelokupan govorno-jezični razvoj
potiče razvoj govora i jezika
bavi se problemima čitanja i pisanja
problemima u učenju
problemima glasa

OVDJE pogledajte još neka pitanja i odgovre vezana za logopeda

Kada i zašto kod logopeda
Kada posjetiti logopeda?

slova logoped720

KADA POTRAŽITI POMOĆ LOGOPEDA?

Polazimo od pretpostavke da je svako dijete individua za sebe, što znači da ima svoj tempo rasta i razvoja. No postoje norme koje dijete u određenoj dobi treba savladati, tako:

Do 3 mjeseca

dijete se trza na jači zvuk
oglašava se ovisno o tome da li je zadovoljno ili nije
prestaje plakati ako mu se obratite
čuju se glasovi kao eee, iii…

Do 6 mjeseci

dijete na govor reagira gukanjem
obraća pažnju na muziku
oglašava se ponavljanjem određenih slogova ma ma ma
vokalizira oduševljenje i negodovanje

Do 12 mjeseci

imitira različite zvukove (oponaša životinje)
koristi gestu da bi reklo što želi
oko prvog rođendana javljaju se i prve riječi koje nose značenja ( mama, tata)
odgovara na jednostavne zahtjeve, npr. Daj loptu!
puno više razumije nego što zna govoriti

Od 1-2 godine

spaja dvije riječi, npr. beba pava
postavlja jednostavna pitanja, npr. Što je to?
svakodnevno usvaja nove pojmove i bogati rječnik
pokazuje i imenuje određene dijelove tijela na zahtjev

Od 2-3 godine

ima složenu rečenicu
govor je razumljiv
imenuje stvari iz okoline
bogati rječnik novim riječima
sluša kratke priče

Od 3-4 godine

govori rečenice od 4 riječi
govor je razumljiv
sa 3 godine je potrebno pravilno izgovarati glasove s, z, c, a, sa 4g. š, ž,č, l.
nema ponavljanja slogova ni riječi
opisuje događaje iz vrtića, parka
odgovara na pitanja; Što?, Gdje?, Kada?

Od 4-5 godine

sa 5 godina dijete pravilno izgovara sve glasove hrvatskog jezika
govor je razvijen i gramatički uredan, nema grešaka u rodu, broju, padežu
rimuje riječi
ima usvojen vremenski slijed ( jučer, danas, sutra)
komunicira uredno sa djecom i odraslima
priča priče

Ako dijete ne ispunjava većinu od ovih normi potrebno se obratiti logopedu.

Ukoliko roditelj ne reagira misleći da ima vremena ili zbog straha, postoji veća vjerovatnost za ozbiljnije probleme u govoru, jeziku, komunikaciji, čitanju, pisanju, ponašanju i socijalnim odnosima.

Autor: Ivana Anić – Ivičić, Profesor defektolog – logoped