Kakav je utjecaj na redoslijed rođenja kod djece

Djeca koja nisu jedinci osjećaju razliku u pažnji roditelja na različitim frontama. Zato i ne čudi što redoslijed rođenja djece ima itekakav utjecaj na osobnost djeteta.

Kada je riječ o izboru sporta mlađa djeca su sklonija odabrati opasnije sportove koje starija djeca uglavnom izbjegavaju. Prvorođena djeca su sklonija zaštiti mlađe djece pa nemaju potrebe za opasnim sportovima.

Što se tiče povezanosti s roditeljima, kako roditelji stare tako ostaju povezaniji sa mlađim djetetom, bez obzira na razliku u godinama između djece. Neka istraživanja su pokazala kako se roditelji češće obraćaju mlađoj djeci oko problema koji ih muče.

Posjete liječniku su rjeđe sa mlađom nego sa starijom djecom. Na starijem djetetu se roditelji još uče što je hitno za posjetu liječnika, a za kakva zdravstvena stanja liječnik nije potreban. Radi se zapravo o samopouzdanju roditelja koje stječu s mlađom djecom.

Kada je riječ o zanimanju starija djeca češće postaju doktori ili odvjetnici dok se mlađa djeca više okreću umjetnosti. Roditelji više štite stariju djecu i fokusiraniji su na njihove životne odluke, a što se tiče mlađe djece više su opušteni.

Koliko se god roditelji trudili davati jednaku količinu pažnje svoj djeci, oni ipak nesvjesno veću pažnju posvećuju starijem djetetu. Starije dijete kroz život provede više kvalitetnog vremena sa roditeljima od mlađeg djeteta.

Pritisak koji djeca osjećaju od strane društva najviše pogađa djecu koja nemaju braću ni sestre. Starija djeca uvijek teže savršenstvu jer se žele dokazati i ponekad imaju osjećaj manje vrijednosti, no kod jedinaca je to još izraženije.

Mlađa djeca s druge strane ne osjećaju nikakav pritisak društva, a ponajmanje roditelja jer imaju podršku sa svih strana i od njih se ne očekuje toliko koliko se očekivalo od starijeg djeteta.
Ako ste i vi roditelji dvoje ili više djece nemojte se gristi zbog razlike koju radite među djecu na nekim životnim aspektima jer je to normalno i na to nažalost ne možete puno utjecati.