Nošenje igračaka u vrtić

Svako dijete koje ide u vrtić barem jednom izrazi želju za nošenjem neke svoje omiljene igračke sa sobom. Ako se odgajatelj u vrtiću ne slaže sa tom činjenicom često dolazi do problema.

Prvo se roditelji raspravljaju sa djetetom, a ukoliko ne uspiju objasniti djetetu da ne može nositi igračku sa sobom, onda se problem nastavlja u vrtiću.

Dijete koje ne želi prihvatiti činjenicu da u vrtić ne smije nositi igračku, najčešće ima izljeve vrištanja, odbijanja ulaska u vrtić, plakanja i moljenja. No do toga ne mora doći i ne mora uopće izgledati tako!

Zapravo je vrlo dobro da dijete u vrtić sa sobom ponese svoju omiljenu igračku, a ako dijete ima odgajatelja koji se sa tim ne slaže, trebali bi vi porazgovarati sa njim ili njom.
Igračka uči dijete odgovornosti, dijeljenu i olakšava mu adaptaciju.

Što se tiče odgovornosti, dijete uči kako se brinuti o svojim stvarima i koliko ih mora čuvati ako su mu važne. Kada dijete u vrtić donese neku svoju stvar, on će ju posebno paziti i na taj način učiti ono što će mu biti potrebno kasnije u životu.

Dijeljenje je nešto što je svakom djetetu najteže naučiti, a igračka mu u tome može itekako pomoći. Igračke u vrtiću su zajedničke i za njih djeca vrlo brzo nauče da ih moraju dijeliti, a kada dijete donese neku svoju igračku stvari se mijenjaju.

Period adaptacije nije lak za niti jedno dijete pa bi bilo poželjno da u tom periodu dijete uz sebe ima nešto svoje. Omiljena igračka će mu predstavljati povezanost s kućom te će mu istovremeno ulijevati sigurnost.

Ono što vi kao roditelj trebate paziti prilikom izbora igračke za vrtić je da igračka ne bude skupa, objasniti djetetu što treba napraviti ako ju izgubi i ne dozvoliti da se u vrtić nosi premala igračka ili igračka kojom se netko od djece može ozlijediti.