Odgojne strategije za poticanje pozitivnog ponašanja

Roditelji mogu doprinijeti učvršćivanju obrazaca ponašanja za koje smatraju da su poželjni, koristeći više utvrđenih strategija.

Posvetite djeci potrebnu pažnju

Osnažite svoj odnos s djetetom tako što ćete posvetiti potrebnu pažnju njegovim riječima i djelima. Na ovaj način pokazuje se djetetu da je važno, kao i da je važno ono do čega je djetetu stalo. Sveukupno, na ovaj način doprinosi se izgrađivanju samopouzdanja.

Kada dijete učini nešto dobro – zapazite i ohrabrite ga da to čini

Opišite što je dobro učinjeno, i istaknite da vam se to dopada. Pohvala može potaknuti izgradnju samopoštovanja i usvajanje dobrog ponašanja.

Kada se djetetu uputi pohvala zbog dobrog ponašanja, veća je vjerojatnost da će se i ubuduće dobro ponašati.
S druge strane, ohrabrivanje je pohvala koja se odnosi na uloženi trud djeteta. Pohvaljivanjem dječjeg truda, potičete dijete da se još više potrudi u situacijama koje dolaze.

Često se roditelji više usmjere na konačan rezultat dječjih aktivnosti, umjesto na sam proces. Bolji rezultati se mogu očekivati ako se pokloni i dodatna pažnja dječjim naporima usmjerenih ka stjecanju neke vještine ili ostvarenju nekog željenog cilja.

Pripremite dijete za situacije koje mogu predstavljati izazov

Ako roditelji procjene da bi neka od situacija u kojoj će se dijete naći mogla da izazove nepoželjno ponašanje, priprema može ublažiti posljedice.

Objasnite djetetu unaprijed što se od njega očekuje, i pokušajte s poticanjem pozitivnih obrazaca ponašanja.

odgoj djetzeta strategije odgoja

Kako pomoći deci da usvoje nove vještine i znanja?

Prvo, pružite djetetu potrebna uputstva. Trudite se da budu jasna, razumljiva i prilagođena dječjim mogućnostima.

Također, pokazivanje određenog postupka može imati efekta – promatrajući odrasle, deca uče. Neke od vještina zahtijevaju više strpljenja i ponavljanja, što ne treba da obeshrabri ni roditelje ni djecu.

Bez fizičkog kažnjavanja

Umjesto fizičkih kazni, preporučuju se sljedeći pristupi:

objasnite djetetu gdje je pogriješilo – nakon što ste osigurali dijete od prijeteće situacije, pristupite s razumijevanjem, i pokušajte da objasnite što je pogrešno.

Vjerojatnije je da će ovaj pristup imati više efekta nego fizičko kažnjavanje.
Ako želite da povećate pozornost djece, pljesnite rukama, udarite šakom o sto ili o vlastitu nogu – umjesto da dijete ošamarite.

Ako ste pod utjecajem snažnih osjećanja, i osjećate da će nastupiti izljev besa prema djetetu – osigurate dijete od prijeteće situacije i pokušajte da se umirite, umjesto da iskalite bijes na dijete.

Izvor: HaloBeba