Savjeti za odgoj predškolaca

Na putu odrastanja djeca prolaze kroz razne faze. U predškolskoj dobi osim dovoljno energije postaju sve znatiželjniji i otvoreniji za usvajanje novih vještina.

U školi će raspored biti strog i zahtijevati od djeteta pozornost, sjedenje na mjestu i praćenje aktivnosti.

Bez obzira na sve nove vještine koje je potrebno razviti kako bi se lakše prilagodio odlasku u školu nemojte s uma smetnuti kako je pred vama ipak još uvijek dijete. Posebice nemojte biti strogi niti ograničavati dijete u zabavi ili slobodnim trenucima u kojima uživa. Ne stavljajte pred dijete zadatke koje nije u stanju izvršiti za svoju dob a uvijek ga pohvalite za dobro obavljen posao.

Više nego prije važno im je usaditi komunikacijske vještine i razvijati osjećaj za grupne aktivnosti. Odlazak u školu gdje se susreće s novom djecom i grupnim zadacima mogu biti teški posebice za djecu koja su naviknuta da im se poklanja sva pažnja.

Osim komunikacijskih vještina djete bi trebalo pripremiti na koncentraciju prilikom razgovora i dobro praćenje uputa. Ovim tipom vježbe dijete će moći lakše pratiti nastavu i bolje komunicirati s nastavnicima.

Razvoj djeteta koje je odgajano u ravnomjernom odnosu discipline i ljubavi bit će puno lakše i davat će bolje rezultate od naprimjer autoritativnog djelovanja.