Trikovi za bolje učenje

Koliko god našim dragim učenicama nije do učenja, učenja se moraju primiti ukoliko žele završiti školovanje. Neki ljudi školuju se cijeli život, a neki jedva čekaju da dani školovanja završe jer imaju problema s koncentracijom i teško im je postići željeni uspjeh.

Često učenici imaju veliku tremu te jednostavno ne uspijevaju profesoru pokazati sve što su naučili. Takvim učenicima prilikom odgovaranja misli lete svugdje, a koncentracija im je nikakva.

Važno je da se u trenucima problema s koncentracijom pronađe motivacija, neki unutarnji poriv koji će natjerati osobu da uči. Svaka osoba ima svoju vrstu motivacije, a kako bi ju dobili najbolje je da osoba zapiše na papir što dobiva učenjem.
Ne savjetuje se razmišljati pesimistično, kao niti bojati se negativnih posljedica. Svaka osoba sve može i to treba imati na pameti! Kada se postigne cilj osjetit će se zadovoljstvo i osoba će se osjećati odlično.

Učiti treba malo po malo. Nakon svakih 20 minuta treba napraviti kratku pauzu i malo odmoriti. Nakon odmora slijedi nova tura učenja. Nakon nekog vremena steći će se navika učenja te će osobi bez problema biti sjesti i učiti. Motivacija mora biti u glavi osobe koja uči te mora biti poznat cilj koji se želi postići učenjem.

bolje-ucenje-1

Jednostavna metoda učenja je podcrtavanje bitnih činjenica, čitanje gradiva i vađenje bilješki. Ako se osoba postupno privikava na učenje, učenje će joj postati normalno. Nakon što se usvoji navika učenja osoba će se osjećati ugodnije i biti će joj zanimljivije učiti, a mozak će sve više tražiti nove informacije.

Učenjem se izaziva osjećaj potraživanja novih informacija. Motivacija se može ojačati na način da se nakon učenja i usvajanja gradiva dobije neka nagrada. Na taj način će osoba biti dodatno potaknuta i osnažena. Svaki dobar rezultat treba nagraditi.
Prostor u kojem se uči treba biti mirno mjesto i ne bi ga trebalo mijenjati. Učiti treba uvijek na istom mjestu kako bi to isto mjesto motiviralo osobu koja ući i podsjećalo ju na učenje.

Prije svakog učenja valja dobro odmoriti kako prilikom učenja ne bi prevladao psihički ili tjelesni umor. Nije dobro niti biti gladan za vrijeme učenja, a i sve probleme treba maknuti iz glave i usmjeriti misli samo na ono što treba naučiti.
Mobitel treba u potpunost ukloniti za vrijeme učenja! Savjetuje se napraviti pauze kako bi se osoba razgibala, odmorila i najela. Ako postoji više gradiva za učenje dobro je kombinirati lakše gradivo sa težim.

Svaka osoba ima svoje metode za povećanje aktivacije, neki uče u sebi, neki na glas, neki pišu natuknice, neki bilješke, neki crtaju, itd. Važno je samo da se pronađe metoda koja će biti adekvatna prilikom svladavanja gradiva.

Kada se poslije učenja postignu zadani ciljevi osoba će se osjećati sigurnije i motiviranije. Ako rezultati ne budu dobri, samo ih treba shvatiti kao dodatnu motivaciju i nikako ne očajavati.