Aktivno čitanje kod djece dovodi do razumijevanja pročitanog

Mnogi si roditelji postavljaju pitanje: „Treba li moje dijete znati čitati prije polaska u školu?“, a kad dijete krene u školu shvate da je najvažnije čitanje s razumijevanjem.

Stručnjaci, učitelji, logopedi i ostali koji se bave dječjim razvojem smatraju da nije nužno potrebno, ali da je iznimno važno da dijete prije polaska u školu razvije određene predvještine za čitanje koje će mu olakšati usvajanje slova, riječi, i kao logičan nastavak pisanje i opismenjavanje te razumijevanje onog što je dijete pročitalo.

OVDJE saznajte više kako da dijete čita s razumijevanjem – pažnja kod djece ključna je za čitanje

Stoga iskoristite vrijeme vašeg djeteta prije polaska u prvi razred za igranjem slikovnicama i toj dobi namijenjenih knjižica kojim ćete ga potaknuti na želju za slovima, spajanjem slova u jednostavne riječi, drugim riječima ovakav razvoj predvještina uvelike će mu pomoći da lakše savlada spajanje riječi i rečenica u cjelovitu misao.

OVDJE pogledajte 8 odgovora na 8 pitanja o polasku u školu

djecak cita knjigu
Djeca najviše vole kada se s njima aktivno čita jer su tada u potpunosti koncentrirani na sadržaj, a zanima ih i slika i riječ koja opisuje radnju.

Dokazano je da djeca koja su aktivno uključena u čitanje knjiga usvoje više riječi od djece koja pasivno slušaju čitanje knjige.

KAKO AKTIVNO ČITATI S DJECI
Najbolji je onaj aktivan način čitanja slikovnica u kojem odrasla osoba postavlja niz pitanja, potiče na razgovor o pročitanom tekstu te pruža djetetu prilike u kojima ono može sudjelovati u pričanju priče.

Aktivno čitanje i pripovijedanje uključuje razvoj velikog broja vještina kod djece od nizanja događaja, oblikovanja povezanog teksta, upotrebe raznih opisnih riječi, razumijevanje uzročno-posljedične povezanosti.

Opismenjavanje je složen proces koji dugo traje i zahtijeva poduku, ali počinje svakako i prije formalnog obrazovanja.

Kod predškolske djece predčitalačko razdoblje najvećim dijelom određuje rana pismenost, a to su vještine, znanja i stavovi važni za ovladavanje čitanjem koje započinje već u prvoj godini života.

OVDJE saznajte koje su preporučene aktivnosti za poboljšanje koncentracije kod djece predškolskog uzrasta

aktivno citanje s djecom lektira s razumijevanjem

Samostalni interes djece za pisanu riječ dolazi zahvaljujući roditeljima i ostalim odraslim osobama koje odgajaju dijete te ga izlažu što češće pisanom tekstu potičući dijete na znatiželju da sazna još više.

Jednostavni savjeti za početak svakog razumijevanja u čitanju kod djeteta

Djeca koja uspješno ovladaju svjesnost o slovima, riječima odnosno pisanom tekstu znaju da tekst ima značenje, da se čita s lijeve na desnu stranu, odozgo prema dolje te da se priča nastavlja na sljedećoj stranici slikovnice ili knjižice.

No, činjenica je da djeca najviše riječi usvoje u interaktivnom čitanju slikovnica s odraslima.