Spremnost za školu iz aspekta jezično govornog razvoja

Spremnost za školu iz aspekta jezično govornog razvoja.

1. IZGOVOR GLASOVA

Dijete treba uredno izgovarati sve glasove do 5,5 godina života. Ako dijete zamjenjuje, ispušta ili iskrivljuje glasove pri izgovaranju, tada se može dogoditi da krivo pročita i piše riječi.

2. JEZIČNE SPOSOBNOSTI

Dijete mora razumijeti govor koji mu se upućuje
> Treba imati bogat rječnik (za svaku pojavu/predmet/biće/radnju imati riječ kojom označava navedeno)
> U govoru dijete lako mora koristiti složene rečenične strukture bez gramatičkih odstupanja (korektno upotrebljavati jedninu, množinu, zamjenice, padeže, rod i broj)
> Rečenice trebaju sadržavati različite vrste riječi (imenice, glagole, pridjeve, zamjenice, veznike, priloge, prijedloge)
> Trebalo bi poznavati riječi za označavanje prostornih odnosa – PRIJEDLOGE ( ispod, na, ispred, iza, u, gore, dolje, lijevo, desno) i vremenskih odnosa (jutro, dan, večer, noć, prijepodne ,podne ,prije, poslije, dani u tjednu, godišnja doba).
> Trebalo bi poznavati SUPROTNOSTI – antonime riječi (ući-izaći, otvoriti-zatvoriti, toplo-hladno, lagano-teško i sl.)
> Dijete bi trebalo znati prepričati poznate događaje i situacije te pripovijedati priču u logičnom slijedu (početak-sredina-kraj)
> Trebalo bi izricati riječima što želi, treba, misli, osjeća
> Trebalo bi slušati i sudjelovati u grupnom razgovoru, voditi duge razgovore
> Trebalo bi koristiti riječi za označavanje apstraktnih pojmova, iako ne razumije njihov sadržaj (npr. sloboda, domovina)

3. FONOLOŠKA SVJESNOST

Odnosi se na sposobnost prepoznavanja i upravljanja glasovima od kojih se sastoje riječi
> Dijete bi trebalo prepoznavati i stvarati rimu (sir-žir, juha-muha)
> Prepoznavati i rastavljati riječi na slogove (KUĆA = ku-ća, POLICA = po-li-ca)
> Prepoznavati prvi glas u riječi (pas =P, labud = L)
Imati dobro razvijenu glasovnu analizu i sintezu (raščlamba riječi na glasove: PAS = p-a-s ; i stapanje glasova u riječ : k-u-ć-a = KUĆA)
> Imati razvijenu sposobnost stvaranja veze glasa i slova

4. GRAFOMOTORIKA

> Dijete bi trebalo pravilno držati olovku (olovka između palca i kažiprsta, prislonjena na srednji prst)
> Znati smjer pisanja na papiru – od gore prema dolje, s lijeve na desnu stranu
> Imati dobro razvijenu vizualnu percepciju – uočavanje izgleda oblika, razlikovanje oblika, sposobnost precrtavanja zadanih likova).

5. OSTALO

> Dijete u dobi od 6-7 godina bi trebalo znati brojiti do 20, prepoznavati simbole brojeva i znati ih povezati s količinom
> Trebalo bi znati klasificirati objekte po veličini, boji, obliku te ih i usporediti po veličini što podrazumijeva veći-manji i količini više-manje.
> Vrlo je važno da dijete posjeduje pažnju i da se može usmjeriti na zadatak bez ometanja okolinskih čimbenika

SAVJETI ZA RODITELJE

– razgovarajte sa djetetom, potičite ga da opisuje događaj, sliku, doživljaj
– slušajte ga dok Vam priča, pokažite mu Vašu pažnju, zainteresirajte se za to, dajte važnost njegovom razmišljanju, doživljajima i problemima
– odgovarajte na njegova pitanja, ako ne možete odmah, kažite mu kad i držite se dogovora
– kad nešto ne znate potražite u knjizi, enciklopediji i sl.
– učite ga svojim modelom da je knjiga prijatelj i da je intelektualan rad vrijedan rad
– pođite zajedno u čitaonicu, knjižnicu, čitajte zajedno
– dozvolite svom djetetu da se samo pere, oblači i svlači, te da ima slobodu izražavanja svojih potreba, želja i misli
– ako je nešto trenutno neispunjivo, učite ga pregovarati oko zadovoljavanja potreba i želja, čekati na red, čekati – vrijeme kad dolazi taj događaj, te da ne možemo imati sve i odmah u životu
– učite ga da je normalno ako ponekad pobjedimo, a ponekd ne, te da svatko od nas ima sposobnosti za neko područje, a za neko ne (netko lijepo slika, ali ne može brzo trčati i sl.)
– učite ga prostorne relacije kroz igru: lijevo, desno, gore, dolje, iznad, ispod, u, na i to u prostoru, na papiru i na svom ili tijelu druge osobe
– ako želi neka vježba mišiće šake (fina motoroka) aktivnostima kroz crtanje, slikanje, izrađivanjem od glinamola, plastelina i sl.
– ako želi pokažite mu slova i brojke, ako ne radije slikajte, modelirajte i radite zajedno
– igrajte se igara s pravilima, npr. domino, memory, «Čovječe ne ljuti se» i sl. poštujući pravila
– igrajte se igara koje stimuliraju razvoj namjernog zapamćivanja npr. igra ponavljanja niza brojeva (unaprijed i unatrag), igra pamćenja predmeta na stolu, pitalice i zagonetke
– pričajte o pojavama u prirodi u godišnjim dobima, proučavajte zajedno što se događa
proučavajte zajedno sat i kalendar
– zajedno izaberite mjesto u Vašem domu gdje će biti stalno radno mjesto i stol Vašeg školarca, zajedno pođite kupiti sve što je potrebno za školu i dajte svemu tome potrebnu važnost.

Ako primijetite da Vaše dijete ima poteškoće na nekom od navedenih područja, javite se logopedu!

Tekst: Dječji vrtić En Ten Tini