Internacionalizacija visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Na Sajmu stipendija predstavlja se prvo nacionalno istraživanje o internacionalizaciji visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) organizira 12. po redu Sajam stipendija i visokog obrazovanja koji će se održati 11. listopada 2016. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te 13. listopada 2016. na Sveučilištu u Rijeci. U sklopu programa Sajma Agencija za mobilnost i programe EU, dugogodišnji partner i izlagač na Sajmu, predstavit će prvo nacionalno istraživanje o internacionalizaciji visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Više informacija o programu Sajma dostupno je na www.stipendije.info.

Što je internacionalizacija visokog obrazovanja?

Internacionalizaciju visokog obrazovanja možemo promatrati kao proces kojim unapređujemo kvalitetu studiranja i to pokretanjem združenih studija s inozemnim visokim učilištima, pokretanjem dolazne i odlazne mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, poticanjem uvođenja kolegija na stranim jezicima (“internacionalizacija kod kuće”) te prekograničnom suradnjom u osiguravanju kvalitete visokih učilišta i u analizi podataka o mobilnosti.

Zašto je važna internacionalizacija visokog obrazovanja, koje su njene prednosti?

Internacionalizacija visokog obrazovanja važna je jer donosi pozitivne pomake ne samo na individualnoj, već i institucionalnoj, ali i široj društvenoj razini. Iako se kao najveća prednost internacionalizacije na individualnoj razini najčešće naglašava povećanje zapošljivosti pojedinca, važno je naglasiti kako je iskustvo boravka i studiranja u drugoj zemlji korisno i zato što omogućuje drugačije iskustvo učenja, što potiče razvijanje novih kulturnih, društvenih i akademskih vrijednosti te time omogućuje osobni razvoj pojedinaca.

Što se tiče institucionalne razine, institucije visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju unapređuju kulturu kvalitete svoje institucije i kvalitetu svojih studijskih programa. Mobilni studenti i nastavnici nositelji su novih ideja i kontakata te utječu na povećanje međunarodne suradnje među visokim učilištima, čime omogućuju razmjenu znanstvenih iskustava i pronalazaka te stvaraju okolnosti povoljne za razvoj inovacija. To je korisno za razvoj institucija visokog obrazovanja, ali i za društvo i gospodarstvo.

Kako Sajam stipendija i visokog obrazovanja doprinosi internacionalizaciji visokog obrazovanja?

Sajam stipendija i visokog obrazovanja doprinosi internacionalizaciji visokog obrazovanja na sve tri prethodno spomenute razine. “Osim što na Sajmu pojedinci mogu saznati korisne informacije o mogućnostima studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu, Sajam predstavlja događaj na kojemu se susreću i umrežavaju domaći i inozemni stručnjaci i istraživači, predstavnici visokih učilišta te državnih institucija iz područja visokog obrazovanja iz Hrvatske i inozemstva. Time Sajam omogućuje kvalitetno informiranje o stipendijama i studijskim programima te sklapanje suradnje”, kaže Ninoslav Šćukanec, izvršni direktor Instituta za razvoj obrazovanja (IRO), organizatora Sajma.

Što znamo o internacionalizaciji visokog obrazovanja u Hrvatskoj?

Hrvatska je sudjelovala u Programu za cjeloživotno učenje EU (LLP) te u njegovom sektorskom programu Erasmus od akademske godine 2009./2010. do završetka provedbe programa u akademskoj godini 2013./2014. U tom razdoblju mogućnost odlazne mobilnosti iskoristilo je 4,189 studenata te 1,057 nastavnika i nenastavnog osoblja. Sudjelujuća visoka učilišta ostvarila su više od 9.5 milijuna eura doprinosa iz spomenutog programa. Dolazna studentska mobilnost snažno raste od 2011. te je ostvareno 1,769 mobilnosti do 2014.

Završetkom LLP-a, stekli su se uvjeti za mjerenje njegova internacionalizirajućeg utjecaja. Zbog toga je Agencija za mobilnost i programe EU, koja je provodila program na nacionalnoj razini, pokrenula istraživanje utjecaja LLP-a na podizanje kvalitete odgojno-obrazovnih institucija. Rezultati istraživanja informirat će ustanove koje razvijaju i donose nacionalne obrazovne politike, propise i programe vezane uz internacionalizaciju i kvalitetu obrazovanja te biti temeljem njihova razvoja zasnovanog na podatcima i znanstveno obrađenim uvidima. „Velika nam je čast i zadovoljstvo što će rezultati ovako važnog istraživanja biti predstavljeni u sklopu programa ovogodišnjeg Sajma stipendija i visokog obrazovanja u Zagrebu i Rijeci. Siguran sam da će rezultati ovog istraživanja imati također pozitivan utjecaj na provedbu novog programa EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, Erasmus+ za razdoblje od 2014. do 2020.”, rekao je Ninoslav Šćukanec.

Uz dopuštenje: Institut za razvoj obrazovanja