Kako razumijevati javno dostupne podatake

U okviru kampanje „QUALITYWATCH“ bit će predstavljeni rezultati istraživanja koji se odnose na transparentnost podataka o kvaliteti visokih učilišta u tri hrvatske županije

Kampanja „QUALITYWATCH“ predstavlja rezultate istraživanja koji su provedeni na visokim učilištima u Gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj te Osječko-baranjskoj županiji i kojima je cilj bio pružiti opću sliku o transparentnosti postupaka osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te o razini kvalitete visokih učilišta u odabranim županijama. Izvještaji pokazuju da su visoka učilišta u spomenutim postupcima relativno visoko ocijenjena u sve tri županije. Prema indeksu transparentnosti* tri najtransparentnije institucije u Gradu Zagrebu su na Sveučilištu u Zagrebu: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Hrvatski studiji te Katoličko bogoslovni fakultet. Prema istom indeksu najtransparentnije institucije u Osječko-baranjskoj županiji su na Sveučilištu u Osijeku: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu i Filozofski fakultet u Osijeku. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je prema istom indeksu najtransparentniji Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije na Sveučilištu u Splitu.

Izvještaji i spomenuta kampanja dio su projekta „QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj” kojeg je vodio Institut za razvoj obrazovanja (IRO) te financirala Europska unija u okviru programa IPA. Kampanja traje od 1.-18.03.2017. i sastojat će se od serije okruglih stolova u Osijeku (14.03.2017.) i Zagrebu (16.03.2017.) te različitog multimedijalnog sadržaja. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici projekta www.ipa-qualitywatch.eu ili na mrežnoj stranici IRO-a www.iro.hr.

Na temelju rezultata spomenutih istraživanja izrađene su preporuke namijenjene nositeljima politikâ visokog obrazovanja te donositeljima odluka na visokim učilištima. One će biti objavljene u knjizi „Uloga transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja“ koja će biti predstavljena u okviru kampanje QUALITYWATCH. Među preporukama izdvajamo slijedeće: (1) Konačnu odluku ministra znanosti i obrazovanja o ishodu postupaka reakreditacije visokih učilišta objaviti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za znanost i visoko obrazovanje; (2) Omogućiti lakše razumijevanje ishoda postupaka reakreditacije i audita za dionike koji ne poznaju sve elemente nacionalnog sustava osiguravanja kvalitete. Pokrenuti jedinstvenu nacionalnu bazu za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju, pretraživu po različitim indikatorima kvalitete koje bi korisnici baze mogli samostalno odabirati; (3) Na mrežnim stranicama svakog visokog učilišta objaviti sve dokumente i podatke iz postupaka reakreditacije, audita i drugih postupaka vanjskog vrednovanja visokih učilišta.

„Projekt QUALITYWATCH donosi nov pogled na razvoj kulture kvalitete u visokom obrazovanju koji promovira participativan i proaktivan pristup kojim se širi tradicionalan krug dionika uključen u sustave osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Interakcijom građana (posebno učenika, studenata i njihovih roditelja) i različitih stručnih institucija za razvoj kvalitete obrazovanja (od visokih učilišta do organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, tijela lokalne vlasti te agencija i ministarstava) moguće je dati novi poticaj daljnjem razvoju kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja. Preduvjet ovakvog razvoja je visoki stupanj transparentnosti što je moguće većeg broja javnih podataka, dokumenata i ishoda vezanih uz postupke osiguravanja kvalitete koje provode javna visoka učilišta i nadležne javne institucije“ – ističe Ninoslav Šćukanec iz IRO-a, stručnjak za politike visokog obrazovanja na projektu QUALITYWATCH.

*Indeks transparentnosti je razvijen u okviru projekta QUALITYWATCH, a detaljnije objašnjenje dostupno je u knjizi „Uloga transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja“ koju će izdati IRO.

Uz dopuštenje: Institut za razvoj obrazovanja (sve fotografije)