Kako unaprijediti dodjelu državnih stipendija za visoko obrazovanje?

Institut za razvoj obrazovanja iznosi preporuke za kvalitetniju izradu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju.

Institut za razvoj obrazovanja predlaže nadležnom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH da se potrebna financijska sredstva za državne stipendije planiraju u državnom proračunu minimalno tri godine unaprijed. To bi omogućilo raspisivanje natječaja za države stipendije prije početka akademske godine, a stipendije bi mogle biti isplaćene studentima na samom početku akademske godine. Trebalo bi omogućiti i učenicima završnih razreda srednjih škola da se mogu prijaviti za dodjelu državnih stipendija kako bi se lakše odlučivali za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (MZOS) pokrenulo novu radnu skupinu za izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju, Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže MZOS-u i radnoj skupini da pri izmjeni Pravilnika vode računa o sljedećem:

1. Raspisivanje natječaja za državnu stipendiju, potpisivanje ugovora te isplatu stipendija trebalo bi vezivati uz akademsku, a ne fiskalnu godinu.

Državnom stipendijom financiraju se isključivo studenti/ce iz ranjivih skupina: studenti/ce slabijeg socio-ekonomskog statusa, studenti/ce koji su djeca vojnih i civilnih invalida rata te studenti/ce s invaliditetom i studenti/ce bez odgovarajuće roditeljske skrbi. „Postojeća praksa raspisivanja natječaja u siječnju te isplata prvih sredstava u periodu između travnja i lipnja tekuće akademske godine stavlja te studente/ice u situaciju da moraju vlastitim sredstvima predfinancirati troškove studiranja u trajanju od sedam do devet mjeseci tijekom akademske godine. Ovakav vremenski plan dodjele državnih stipendija negativno utječe na socijalnu dimenziju visokog obrazovanja jer znatno otežava uvjete studiranja navedenim ranjivim skupinama“ – ističe Ria Bilić, stručnjakinja za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u IRO-u.

2. U vidu osiguravanja jednakosti šansi u visokom obrazovanju te financijske stabilnosti za studente iz ranjivih skupina, predlažemo da se potrebna financijska sredstva za državne stipendije planiraju u državnom budžetu minimalno tri godine unaprijed.

„Ovakva praksa omogućila bi raspisivanje natječaja za državne stipendije prije početka akademske godine, čime bi objava konačnih rezultata natječaja i redovita isplata stipendija bila omogućena na samom početku akademske godine. MZOS već posjeduje iskustvo višegodišnjeg planiranja financija za visoko obrazovanje iz državnog proračuna jer je na taj način financirana pilot shema programskih ugovora* u periodu od 2012. do 2015. godine. Uz to, nedavno je i Ministarstvo socijalne politike i mladih RH uvelo praksu trogodišnjih financijskih programskih podrški za udruge mladih i za mlade koje se financiraju iz državnog proračuna. Slična iskustva mogu se sada primijeniti i za višegodišnje planiranje državnih stipendija.“ – ističe Ninoslav Šćukanec, stručnjak za financiranje visokog obrazovanja u IRO-u.

3. IRO smatra da je potrebno stvoriti uvjete da se učenici završnih razreda srednjih škola koji pripadaju ranjivim skupinama mogu prijaviti za dodjelu državnih stipendija kako bi se lakše odlučivali za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Ovakvom praksom podigle bi se aspiracije učenika završnih godina srednjih škola za studiranje, a to bi imalo pozitivan učinak na gore navedene ranjive skupine koje imaju otežan pristup visokom obrazovanju.

Podsjećamo da Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije Republike Hrvatske te ministarska priopćenja vezana uz Bolonjski proces naglašavaju kako je cilj socijalne dimenzije visokog obrazovanja omogućiti da „studentska populacija koja upisuje, pohađa i završava visoko obrazovanje na svim razinama odražava različitost naših društava” uz naglasak da „studenti trebaju biti u mogućnosti završiti studijske programe bez prepreka koje proizlaze iz njihovog socijalnog i ekonomskog statusa“. Stoga predlažemo nadležnom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH da doprinesu ostvarenju tog cilja dugoročnim planiranjem financija za potrebe državnih stipendija koje će biti dostupne ciljnim skupinama na samom početku akademske godine.

Cjelokupna studiju o unapređenju financiranja sustava visokog obrazovanja koju je objavio IRO dostupna je pod nazivom – File, J., Farnell, T., Doolan, K., Lesjak, D. i Šćukanec, N. (2013). Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija u Hrvatskoj: analiza i preporuke. Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja – na poveznici. Navedena publikacija sadrži i popis konkretnih mjera za unapređenje sustava financijske pomoći studentima (studentski standard).