Predstavljanje web aplikacije ‘Forum stipendija’

U petak 17. veljače 2017. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu predstavljena je web aplikacija Forum stipendija. Ideja o toj aplikaciji kao jedinstvenome mjestu predstavljanja mogućnosti stipendiranja studenata javnih hrvatskih sveučilišta i veleučilišta ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu inicirana je na jednoj od sjednica Rektorskoga zbora Republike Hrvatske.

Predstavljanju web aplikacije nazočili su ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić, predsjednik Rektorskoga zbora prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, rektori ostalih hrvatskih sveučilišta, dekani i prodekani fakulteta i umjetničkih akademija u Hrvatskoj te nekoliko studentskih predstavnika. Web aplikaciju Forum stipendija predstavio je njezin autor dr. sc. Mario Konecki, docent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a samo predstavljanje moderirala je prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić.

Web aplikacija Forum stipendija dostupna je na mrežnoj adresi www.moja-stipendija.hr (radi povećanja vidljivosti dostupna je i na mnogim drugim mrežnim adresama: www.forum-stipendija.hr, www.studentska-stipendija.hr, www.stipendija.hr i dr.), na stranicama Rektorskoga zbora i svih sveučilišta, a obuhvaća cjelokupnu ponudu stipendija i sadržaje specifične za pojedino sveučilište ili veleučilište. Ova izgledom moderna aplikacija, prilagođena modernim tehnologijama, mobitelima i tabletima, korisnicima omogućuje i jednostavno pretraživanje (prema sveučilištu za čije su studente namijenjene stipendije, prema vrsti i razini studija, prema studijskome području, prema mjestu studiranja, prema vrsti stipendije i prema ciljnoj skupini). Uz svaku objavljenu stipendiju nalaze se detaljnije informacije o samoj stipendiji i poveznica na natječaj ili na stranicu na kojoj je informacija o dodjeljivanju stipendije objavljena.

Kako je ideja o informiranju putem Interneta današnjim generacijama mladih sigurno bliskija i zanimljivija od dolazaka na tradicionalne događaje poput sajmova ili smotri, pristupilo se osmišljavanju idejnoga i izvedbenoga rješenja web aplikacije nazvane Forum stipendija. Upravo to što je aplikacija inicirana od Rektorskoga zbora i objavljena pod njegovim logotipom jamči vjerodostojnost informacija koje su na njoj objavljene.

forum-skolarina-1

U glavnom izborniku nalaze se sva sveučilišta koja su članovi Rektorskoga zbora RH (poredak prema godini osnutka). U rubrici Suradnja objavljene su i informacije o institucijama s kojima pojedino sveučilište surađuje, a iz čega proizlaze mogućnosti stipendiranja za naše studente. Uz to, ovdje se može naći i popis onih koje oglašavaju mogućnosti stipendiranja za studente bez obzira na postojeću suradnju. Osim hrvatskih institucija, navedene su i inozemne institucije s kojima sveučilišta surađuju ili imaju potpisane sporazume, ugovore i sl. Koje će se informacije naći u ovoj rubrici, određuje svako pojedino sveučilište.

Osim informacija o mogućnostima stipendiranja studenata, ova aplikacija sadržava i druge korisne sadržaje za buduće stipendiste, primjerice upute kako se pripremiti za intervju, kako napisati dobar životopis, što treba sadržavati motivacijsko pismo i sl. Na naslovnici aplikacije Forum stipendija objavljen je i promidžbeni film kao ilustracija uspješnih iskustava studenata dobitnika stipendije.

Web aplikacija Forum stipendija zajednička je platforma za predstavljanje korisnih informacija o mogućnostima stipendiranja studenata na razini svih sveučilišta u Hrvatskoj, a smjer njezina razvoja pokazat će, među ostalim, i potrebe samih korisnika.

Trenutačno je daljnji razvoj ove aplikacije planiran u smjeru uspostave registra stipendista, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjeglo višestruko stipendiranje, a cijeli proces stipendiranja bio transparentniji i pravedniji. Također je planiran i razvoj suradnje s gradovima, općinama, poduzećima i ostalim potencijalnim stipenditorima koji bi željeli objavu svojih stipendija u sklopu Foruma stipendija.

Popis svih mrežnih adresa na kojima je dostupna web aplikacija Forum stipendija:

www.moja-stipendija.hr
www.mojastipendija.hr
forum-stipendija.hr
forumstipendija.hr
stipendija.hr
studentska-stipendija.hr
studentskastipendija.hr

moja-stipendija.com
forum-stipendija.com
forumstipendija.com
studentska-stipendija.com
studentskastipendija.com

moja-stipendija.eu
mojastipendija.eu
forum-stipendija.eu
forumstipendija.eu
stipendija.eu
studentska-stipendija.eu
studentskastipendija.eu

Uz dopuštenje: Sveučilište u Zagrebu
Fotografije: Damir Humski