Transparentnost i kvaliteta

Kampanja „QUALITYWATCH“ predstavlja inovativne alate putem kojih je moguće širiti pristup i omogućiti uspješan završetak studija.

Kampanja „QUALITYWATCH“ donosi novi pristup razvoju kulture kvalitete u visokom obrazovanju putem kojeg se na inovativni način prikazuju javno dostupni podaci o kvaliteti rada visokih učilišta. Važno je građanima prikazati praktičnu primjenljivost mnoštva prikupljenih i javno dostupnih podataka putem kojih mogu donositi utemeljene odluke za ulazak u visoko obrazovanje te uspješan završetak studiranja. Zbog toga će u sklopu kampanje biti predstavljen „Vodič za nadgledanje transparentnosti u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanja” pomoću kojeg će različite institucije analizirati ishode provedenih postupaka osiguravanja kvalitete na visokim učilištima te ih prikazivati na jednostavan i razumljiv način. Time će se građanima omogućiti lakše donošenje odluka o njihovom sudjelovanju u visokom obrazovanju.

Kampanja „QUALITYWATCH“ održat će se u periodu 1.-18.03.2017. i sastojat će se od serije javnih okruglih stolova u Splitu, Osijeku i Zagrebu na kojima će biti predstavljeni glavni rezultati istoimenog projekta „QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj” kojeg je financirala Europska unija u okviru programa IPA. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici projekta www.ipa-qualitywatch.eu ili na mrežnoj stranici Instituta za razvoj obrazovanja www.iro.hr, koji upravlja kampanjom i projektom. Prvi okrugli stol održat će se u Splitu, u srijedu 8.03.2017. u 9,30 sati Gradskoj knjižnici M. Marulića (ulaz slobodan).

qualitywatch

Spomenuti Vodič za nadgledanje transparentnosti koji će biti predstavljen u kampanji moguće je koristiti kao alat kojim će se lako moći analizirati javna dostupnost rezultata postupaka unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete na visokim učilištima te razumjeti službene procjene kvalitete visokih učilišta na temelju nalaza Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koja provodi vanjska vrednovanja visokih učilišta. Uz to, Vodič sadrži i kratki te sažeti pregled sustava i postupaka osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Namijenjen je prvenstveno organizacijama civilnog društva koje svojim djelovanjem žele pozitivno utjecati na promjene u području visokog obrazovanja. No, može poslužiti i kao praktičan priručnik i istraživačima, donositeljima javnih politika te široj javnosti zainteresiranoj za praćenje i razumijevanje procesa osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju (primjerice studentima, učenicima, roditeljima, akademskom osoblju i dr.).

“Kako bismo preglednije prikazali informacije o transparentnosti, kreirali smo indeks transparentnosti vanjskog sustava osiguravanja kvalitete te tri indikatora transparentnosti unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta putem kojih će građani moći analizirati kvalitetu rada različitih visokih učilišta. Koristeći spomenute indikatore proveli smo istraživanje na visokim učilištima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Zagrebu, čije rezultate ćemo predstaviti u kampanji” – ističu Ninoslav Šćukanec i Ria Bilić iz IRO-a.

IRO je upravljao projektom QUALITYWATCH od 2014.-2017. u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava (Osijek), Udrugom MI (Split), Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te Udrugom za razvoj visokog školstva „Universitas“. Međunarodni stručnjaci na projektu bili su iz Centra za politike visokog obrazovanja (CHEPS) Sveučilišta u Twenteu, Sveučilišta u Grazu te Sveučilišta u Ljubljani