Pravila državne mature i kako se pripremiti

U Hrvatskoj svaki učenik koji završi odabranu srednju školu, za kraj mora položiti državnu maturu. Svi se maturanti moraju pravovremeno početi pripremati za polaganje državne mature, ukoliko žele upisati baš onaj fakultet koji bi voljeli studirati.

Maturu se može početi spremati i mjesec dana prije samog polaganja, pa nije potrebno da se učenje za maturu miješa sa redovnim gradivom u školi, na kraju godine. To će uvelike olakšati svim učenicima, kako ne bi dodatno bili pod stresom, za kojim nema potrebe.

Većina maturanata koji su polagali državnu maturu, članova stručnih skupina koji su zaduženi za sastavljanje i ispravljanje ispita, te profesori, smatraju kako nema potrebe za privatnim pripremama koje se plaćaju. Važno je dobro se pripremiti za polaganje državne mature, a korake dobre pripreme donosimo u nastavku.

matura-1Za početak je važno da se maturanti informiraju o prošlogodišnjim ispitima, kako bi saznali što se očekuje od njih, te kako se koncipiraju pitanja.

Zatim se trebaju prikupiti sve bilješke od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Bilješke će pomoći učenicima da obrate pažnju na ono što je najvažnije u kojoj lekciji, te da se usredotoče samo na zapisano.

Kada se maturant informira o prošlogodišnjoj maturi, te prikupi sve potrebne materijale za učenje, treba napraviti plan učenja i raspored. Važno je znati da se za državnu maturu treba pripremiti tri obavezna predmeta i jedan izborni.

Ponekad se zna dogoditi da se zbog neorganiziranosti na polaganju državne mature dogodi da se ukine jedan predmet, pa se nemojte iznenaditi. Maturanti trebaju provjeriti koliko imaju vremena za polaganje izabranog predmeta, kako bi znali rasporediti vrijeme pisanja.

Prije polaganja mature, treba provjeriti koje se sve lektire traže na maturi, kako bi se mogli pripremiti svi sažeci. Imajte na umu da se neće tražiti kronologija događaja, nego samo dio priče koja je važna za bit priče i karakterizaciju likova.

Prilikom učenja različitih predmeta, dobro je da ih kombinirate. Nemojte učiti jedan po jedan predmet, kako ga se ne bi zasitili, te kako bi razbili monotoniju. Ovakav način učenja će pomoći u zadržavanju koncentracije.

Poželjno je da prilikom učenja za državnu maturu učite sa razumijevanjem, te da znate da količina vremena učenja nije važna, koliko je važno da je vrijeme učenja kvalitetno. Kako se za vrijeme učenja ne bi gubila koncentracija, te kako vrijeme ne bi prolazilo bez veze, trebalo bi raditi česte pauze.

I za kraj vam donosimo link pravilnika državne mature, na kojem su propisani uvjeti, postupak, sadržaj i način polaganja državne mature, a koje svaki maturant koji pristupa polaganju državne mature treba znati.
Državna matura

Piše: Ana Zibar