dijete i novac

Učenje djece o novcu

Kako bi vaše dijete jednog dana moglo zdravo raspolagati financijama, te kako bi cijenilo novac