Lijekovi koje je sigurno konzumirati u trudnoći

U trudnoći žena nikako ne smije konzumirati lijekove bez da se prethodno posavjetuje s liječnikom.

U kvalifikaciji lijekova postoji više klasa lijekova, koji se dijele na sigurne lijekove za trudnice, lijekove koji se prije konzumacije moraju razmotriti sa strane liječnika i oni lijekovi koji su u potpunosti zabranjeni.

Antibiotici nisu štetni u trudnoći, no neke od njih je ipak bolje izbjegavati. U svakom slučaju ne preporuča se konzumacija antibiotika bez potvrde liječnika koji lijek treba prepisati.

Lijekova protiv bolova ima više vrsta, pa dok je neke od njih sigurno konzumirati, neke je bolje u potpunosti izbjegavati za vrijeme trudnoće.

Paracetamol je najbolji za glavobolju u trudnoći, no ukoliko trudnica ima rizik od povećanog pritiska prepisuje joj se aspirin koji se smije konzumirati samo uz liječnički nadzor.

Bez savjeta sa liječnikom nikako se ne smiju konzumirati nesterodini antireumatici i indometacin jer mogu utjecati na srce bebe.

Lijekovi protiv zgrušavanja krvi se smiju konzumirati u trudnoći, ali ih prepisuje isključivo liječnik nakon pregleda i razgovora sa trudnicom.

Lijekovi protiv mučnine se ne preporučaju u trudnoći, a kako bi smanjili mučninu savjetuje se da se promijeni način prehrane te da se što više konzumira nazačinjena i suha hrana u što manjim količinama, ali češće.

Lijekovi za poremećaje štitne žlijezde se mogu konzumirati u trudnoći, ali samo pod nadzorom liječnika.
Lijekovi za smanjivanje tlaka se smatraju sigurnim u trudnoći, ali treba u potpunosti izbjegavati ACE inhibitore i beta – blokatore.

Ako trudnica mora primati inzulin on nije štetan za bebu i obavezno ga je uzimati ukoliko trudnica ima povišenu razinu šećera u krvi.

Ako je terapija započeta prije trudnoće ona se bez straha može nastaviti i u trudnoći.

Kako bi u potpunosti bili sigurni što smijete, a što ne smijete od lijekova konzumirati u trudnoći savjetuje se da se prije svake konzumacije lijeka savjetujete sa liječnikom kako slučajno ne bi ugrozili zdravlje djeteta.