EU projekt SpRETNI RODITELJI – SRETNO DIJETE

Udruga Najsretnija beba Hrvatska se udružila s partnerima Abecedom roditeljstva, OŠ Mihaela Šiloboda i dječjim vrtićem Čarobna kućica i pokrenula projekt „: SpRETNI RODITELJI – SRETNO DIJETE“

kroz koji roditeljima pruža besplatne edukacije.

U srijedu, 20.7. u 19 sati će se održati besplatna online radionica na temu Sustavi percepcije. Bit će riječi o tome kako osoba doživljava svijet oko sebe i kako naši osjećaji i subjektivna zapažanja utječu na interpretaciju onoga što doživljavamo oko sebe.

mediji-sretni-roditelji

Za sve dodatne informacije i prijave na radionice javite se na: najsretnijabeba@gmail.com

U sklopu projekta će se:
Izraditi mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama u svrhu međusobne suradnje te razvoja zajedničkih programa i usluga prijavitelja, partnera, lokalnih institucija i drugih OCD-ova što će doprinijeti razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.
Izraditi 2 programa za rad s roditeljima te s nastavnicima/odgojiteljima u kriznim situacijama.
Izraditi 10 videa za podršku roditeljima u kriznim situacijama te za veću vidljivost udruga.
Izraditi priručnik za krizno komuniciranje učitelja i odgojitelja.
Provesti 50 besplatnih online radionica za roditelje koje se odvijaju svake srijede od 19 sati. Kroz njih, polaznici će dobiti potrebna, konkretna znanja i alate koji će im pomoći da se lakše nose s kriznim i izazovnim situacijama.

Krajnji korisnici su roditelji i djeca/mladi s problemima u ponašanju te osobe zaposlene u odgojno obrazovnim institucijama koje se u svom svakodnevnom radu susreću s problemima kod djece i mladih.
Razdoblje provedbe: od 15. studenog 2021. do 15. studenog 2022.
Ukupna vrijednost projekta: 462.975.00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 393.528.75 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Iznos koji sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 69.446.25 kn
Naziv poziva: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost udruge Najsretnija beba Hrvatska.
Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu isključiva su odgovornost udruge Najsretnija beba Hrvatska i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr