Dupini morski pametnjakovići

Jedne od najzanimljivijih životinja svijeta koje obožavaju sve generacije, od malene djece pa do starijih osoba pripadaju porodici koja spada u podred kitova zubana.

OVDJE saznajte kako će dupini pomoći ljudima da razgovaraju sa životinjama

Ove dražesne i ljupke životinje u svijetu predstavljaju pozitivnu sliku kitova, ne ulijevaju strah ljudima, a ne postoji osoba koja barem jednom u životu nije poželjela plivati s dupinima. Kitovi se dijele na dvije vrste: kitovi usani i kitovi zubani. Dupini su mali kitovi zubani. Prema svom postanku oni su kopnene životinje, no evolucijski su stekli mnogo prilagodbi koje im olakšavaju pronalaženje i hvatanje plijena u vodi te samo preživljavanje. Hrane se ribama i lignjama, a hranu love u manjim grupama ili velikim skupinama.

dupin-1

Zanimljiva je činjenica da se pod vodom nikada ne zadržavaju duže od jedne minute iako su morske životinje. Da su dupini inteligentne i mudre životinje te vrlo slične ljudskoj populaciji govori činjenica koliko zajedničko druženje ovih lijepih, morskih životinja može psihološki pomoći kod djece koje boluju od pojedinih vrsta bolesti u svjetskim centrima za dupine. Najčešće vrste su dobar dupin, obični dupin, poskočljivi dupin, obalni dupin, dallow dupin i bjelooki dupin.

dupin-2

Anatomska obilježja dupina

Ove divne i elegantne morske životinje 50 milijuna godina prilagođavali su se za život u vodi. Iako su se potpuno prilagodili životu u moru, zadržali su neke karakteristike kopnenih predaka. Budući da žive u vodi njihovo tijelo moralo se prilagoditi morskim uvjetima zbog lakšeg preživljavanja. Za pokretanje u vodi služe se perajama, a oblik tijela im je vretenasti. Dupini imaju kao i kopneni preci stalnu tjelesnu temperaturu, majke hrane mlade mlijekom te pluća kojima dišu. Zanimljiva je informacija da su ove simpatične životinje najbliže velikim kitovima. Budući da su dupini kitovi zubani njihovi zubi nalaze se uvijek na gornjoj i donjoj čeljusti, no kod pojedinih jedinki samo na donjoj. Imaju svilenkastu kožu, izlaze van kako bi udahnuli, nemaju potrebu za ronjenjem, a uši su im ključni organ za život u morskom okruženju. Jedan dupin može biti duljine od 1,2m do 7m, te težine od 30kg do 4500kg ovisno o vrsti.

novinarka-marina-jaksic-i-dupin

Eholokacija kod dupina

Dupini imaju dobar vid, međutim dupini su morali savladati drugačiji i lakši način snalaženja u prostoru. Eholokacija je sustav gdje se uz pomoć zvuka dobiva slika prostora, a to je ono što dupinima treba u moru za hvatanje plijena. Oni proizvode zvukove visoke frekvencije, a ovaj sustav je toliko idealan da dupinima ni najmanja stvar ne može promaknuti. Zvuk kod dupina prolazi kroz melon (izbočina na glavi dupina), a njegova funkcija je usmjeravanje i fokusiranje zvuka. Znači, zvuk se širi prostorom i kada dupini naiđe na neku prepreku ili hranu, zvuk se odbija i signal se šalje dupinu. Taj zvuk ide u unutrašnje uho, centar za sluh u mozgu, a na kraju se sve to procesira na način da se dobiva akustička slika prostora.

dupin-3

Zaštita dupina

Jedna od važnijih stvari je zaštita ovih divni stvorenja. U azijskim zemljama dupini se masovno ubijaju zbog svog mesa koje se na veliko prodaju u Aziji, a kasnije šalje na ostala tržišta svijeta. Budući da se dupini nalaze na najvišem vrhu hranidbenog lanca njihov opstanak ovisi i o količini riba budući da se njima hrane. Važno je napomenuti da su ovdje značajna brojna trovanja i otpadi koji se bacaju u more budući da sve ide putem lančane prehrane. Manje ribe jedu veće ribe, a veće ribe dupini. To znači da ono što je u sebe asimilirala riba a nju je pojeo dupin, taj otrov će se nalaziti i u njegovom tijelu. Mnogi zaštitnici životinja smatraju da je dresiranje dupina u turističkim centrima jako loše, no s druge strane zabilježeni su mnogobrojni slučajevi gdje su mnoga djeca u rehabilitacijskim centrima ozdravila upravo zbog prisutnosti dupina. U Hrvatskoj dupine možete vidjeti na području Cresa i Lošinja, a zabilježeno je više od 150 dupina u Jadranskom moru.

dupin-4

Više informacija o dupinima i njihovoj zaštiti možete pronaći na sljedećem linku: www.plavi-svijet.org/hr/

novinarka-marina-jaksic-i-dupin-1

Autor: Marina Jakšić
Fotografije: Foter