Vidra i njezina zabava

Svako od nas kao malo dijete uživao spuštati niz kakav zaleđeni humak na saonicama. S tim sjećanjem zasigurno ćemo svi uživati u pogledu na zaigranu vidru.

Premda ta lijepa životinju pripada porodici kuna, ona je jedna od najljupkijih životinja koja lovi živi plijen. Ona se posve prilagodila na riblju hranu. Iako glavninu prehrane čini riba, najomiljenija hrana vidre su jegulje ali neće poprijeko gledati na žabe, kukce ili jaja ptica.

Najviše love u močvarnim područjima uz potoke i rijeke. Poznato je kako su životinje koje se hrane ribom manje krvoločnije od onih koje love drugi plijen ali uzrok tome još nije poznat. Vidra je još jedan primjer koji ide u prilog ovoj teoriji.

vidre-1

Život životinja je prije svega zauzet borbom za hranu a zatim i za sve ostale potrebe. Vidre u trenutcima opuštanja traže zabavu.

Love se, hrvaju, i uživaju u simuliranju lova. Klizanje spada u najomiljeniju razbibrigu. Za klizalište izabere brežuljak ili obalu koja se spušta u vodu.

Površina izlizana od upotrebe pretvara se u glatki žlijeb koji postaje posebice zabavan kada padne snijeg.
Tada vidre koje obožavaju spuštanje dolaze na ovakve tobogane i zajedno se spuštaju. Tada se hitro spuštaju jedna za drugom u vodu te brzo izađu i vraćaju se na početak. Jedna drugu love, sopću od veselja a izgleda kao da nastoje spustiti se čim više puta niz brdo.

Ovakav primjer pokazuje koliko su vidre radosne i u potpunosti uronjene u svojoj igri.

Izdvojeno:

> Vidra živi uz čiste i bistre potoke
> Rasprostranjena je po Aziji, Europi i sjevernoj Africi