Zašto je krokodil najzanimljiviji gmaz a aligator tako strašan

Jedne od najzanimljivijih, opasnih i pomalo zastrašujućih životinja su upravo krokodili.

Krokodili pripadaju razredu gmazova, a nastanjuju suptropska i tropska područja svijeta u Africi, Aziji, Americi i Australiji.

U filmovima i crtićima uvijek su se prikazivali kao „čudovišta“ i opasne životinje, no da li je to zaista tako?

Danas u svijetu postoje 23 vrste koje su raspoređene u tri osnovne porodice, a to su: pravi krokodili, aligatori i kajmani i gavijali.

U narednom tekstu saznajte nešto više o izgledu krokodila, njihovom načinu života, prehrani, razlici između krokodila i aligatora te ostalim zanimljivim informacijama.

Osnovne informacije o krokodilima

Prema povijesnim podacima krokodili su se prvi puta pojavili u trijasu, a razvili su se od gmazova koji se nazivaju Archosauria. Životinje koje danas nazivamo krokodilima pripadaju skupini Crocodilia, a pojavili su se prije 60 milijuna godina.

Vrlo su brze i pokretne životinje, a najčešće se kreću puzanjem. Krokodili su sami po sebi velike životinje pa je i logično da plijen koji uhvate bude veći. Uglavnom im se prehrana svodi na manje kralježnjake, no nađu se tu i veće životinje poput antilopa, bivola, goveda, konja i slično.

krokodil-1

Građa i izgled krokodila

Krokodili imaju malene glave, kratke noge i dug rep. Vrlo često smo u filmovima mogli primijetiti da krokodilu iz vode vire samo oči i nosnice.

To je iz razloga jer najviše vremena provede tražeći i vrebajući plijen u vodi. Budući da love plijen u vodi, građa usta je također prilagođena tome.

Važno je napomenuti da su krokodili uglavnom noćne životinje koji imaju dobro razvijeno osjetilo njuha, a zubi im se mijenjaju svakih 20-25 mjeseci.

Krokodili imaju četverodijelno srce iako je kod njih moguće miješanje krvi izvan klijetka zbog posebnog otvora koji je poseban samo za krokodile. Ljuske na koži krokodila mogu biti različitih oblika i veličina.

Prehrana i razmnožavanje krokodila

Prehrana krokodila ovisi i o njihovoj dimenzijama tijela. Manji krokodili jedu uglavnom i manji plijen poput račića, riba i kukaca, dok veći krokodili jedu antilope, mačke, goveda, konje i dr.

Krokodili za vrijeme zime hiberniraju što znači da im je prehrana smanjena kao i ostale tjelesne funkcije. Potrebno je reći da se krokodili razmnožavaju jednom godišnje, a viša temperatura pogoduje bržem razvoju jajeta.

krokodil-2

Koja je razlika između krokodila i aligatora

Osnovna razlika između ove dvije različite porodice je izgled odnosno oblik njuške.

Aligatori imaju široku njušku dok krokodili imaju usku i izduljenu njušku odnosno u obliku slova V.

Druga važna osobina prema kojoj ih možemo razlikovati su donja i gornja čeljust. Kod krokodila su obje čeljusti otprilike podjednake veličine dok je kod aligatora obrnuta situacija jer kod njih gornja čeljust prekriva donju čeljust.

Aligator ne može izlučivati sol budući da kod njega solne žlijezde nisu u funkciji, pa je stanište usko povezano s time tj. zaključujemo da aligatori obitavaju u slatkim vodama. Ovu su jedne od osnovnih razlika no postoje i mnogi ostali sitniji detalji.

Zanimljivosti o krokodlilima:

> Krokodili se mogu kretati na tri načina: puzanjem, trčanjem i hodom
> Ove velike životinje ispod vode provode nekoliko minuta (4-7min.)
> Jedna od zanimljivijih karakteristika je da su vrlo dobri skakači
> Spol male bebe krokodila ovisi o temperaturi na kojoj se odvija razvoj jajeta
> Aligatora i kajmani razlikuju boje što predstavlja odlike svih krokodila
> Mišići koji zatvaraju čeljust kod krokodila toliko su jaki da životinja s njima bez problema može zdrobiti oklop kornjače
> Trčanje kao način hodanja specifično je samo za krokodile
> 5 vrsta krokodila nalazi se na listi ugroženih vrsta

Autor: Marina Jakšić