Knjiga za hiperaktivnu djecu

Slikovnica Jan Vjetroviti bavi se problemom hiperaktivne djece koja su nevjerojatno kreativna i maštovita, a često i natprosječno inteligentna, ali nažalost imaju problema u školi. Dobar dio dana sanjare, ne mogu se fokusirati, imaju problema s pisanjem i čitanjem, zaboravljaju što su učila čim završi škola, ne znaju što je za zadaću…

I koliko god se trude, nemoguće im je održati pozornost kad je riječ o zadacima koji su im dosadni ili rutinski.

Jan Vjetroviti je priča o jednom takvom dječaku, čije misli su bile nemirne poput vjetra.

“Jan je živio u svom neobičnom svijetu koji je crtao u svoje male bilježnice. Kao i svako dijete htio je biti dobar. Ali…”.

Dječja knjiga