Projekt IDEA: Nastup mladih na Trgu kralja Tomislava

U sklopu Erasmus projekta “IDEA” 40 mladih iz Francuske, Italije, Turske i Hrvatske sastaje se u Zagrebu kako bi razmjenili kulturna iskustva i predstavili svoju državu kroz nacionalne plesove, tradicionalnu i popularnu glazbu te igre iz djetinjstva. 10.03. su nastupili na Trgu kralja Tomislava i predstavili rezultate projekta.

IDEA (Intercultural Dialogue Enhancement Act) je projekt Erasmus + KA 1 financiran od Europska unija. Koordinator projekta je Udruga Besplatno iz Zagreba, a partneri su BAKYARD iz Turske, Parcours le Monde IDF iz Francuske i Futuro Digitale iz Italije.