Projekt „Senzibilizacijom do integracije“

Projekt „Senzibilizacijom do integracije“ završio je aktivnostima koje su učenici proveli u svojim zajednicama.

Više od 180 učenika i učenica uključenih u projekt senzibilizirano je za potrebe njihovih vršnjaka i odraslih koji imaju manja ili veća oštećenja vida i/ili sluha koristeći kulturno djelo – film kao jedan od ključnih alata.

Upravo zbog nepoznavanja potreba i mogućnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom postoje negativni stavovi i predrasude koji rezultiraju nedovoljnim poticanjem inkluzivnog ozračja u školama i društvu, što se i potvrdilo u više od 400 anketa.

„Ulazak u cipele” djece i odraslih koji ne čuju i ne vide (primjerice učenici su gledali filmove s povezom na očima i slušalicama na ušima), ali i prezentiranje rješenja za prilagodbu filmova u vidu audiodeskripcija za slijepe i titlova za gluhe pokazuje kako se uz malo truda prepreke koje stoje na putu pristupačnosti svih audiovizualnih djela – filmova, ali i npr. kazališnih predstava, mogu vrlo lako otkloniti te postići inkluzivnost.

projekt-senzibilizacijom-do-integracije-1

Projekt je kroz aktivnosti učenika u zajednici, koje su bile prilagođene epidemiološkim uvjetima, uključio razne oblike educiranja ili utjecanja na njihovo školsko i lokalno okruženje. Tako je dio učenika informirao druge učenike škole o naučenom putem plakata, dio je prilagodio filmove koje su sami snimili putem titlova i audiodeskripcije, a određeni razredi su proveli akcije s ciljem poboljšanja okruženja za osobe sa senzornim oštećenjima kroz pisanje dopisa prema donositeljima odluka o prilagodbi sadržaja za slijepe i gluhe osobe u njihovom okruženju (kazalište, lokalna televizija, prometni ured). Kroz radionice je promovirana međusobna tolerancija i poštovanje i uključivanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u svakodnevno funkcioniranje i komuniciranje.

Informirani, educirani i senzibilizirani učenici koji razumiju da i kulturni sadržaj mora biti jednako dostupan svima ključ su prema suzbijanju diskriminacije, promicanju inkluzivnog društva i u budućnosti mogu kreirati uvjete za povećanje integracije djece s teškoćama u razvoju u zajednicu i poticanje empatije kod svojih vršnjaka i odraslih.

Nositelj projekta je Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator, partner na projektu je OŠ Petra Zrinskog iz Zagreba čiji su učitelji i učenici sudjelovali u projektu zajedno s učiteljima i učenicima iz OŠ Dobriše Cesarića iz Osijeka, OŠ Pećine iz Rijeke i OŠ Sveti Petar Orehovec.

Na početku projekta, stručnjaci iz Alternatora, educirali su uključene učitelje kako kreirati, producirati i provesti inkluzivne aktivnosti koje imaju umjetničko djelo kao temeljni alat. Učitelji su zatim u svojim razredima proveli s učenicima radionice koje su predstavili učenicima i učenicama s kojim se sve izazovima susreću djeca i odrasli koji ne čuju i ne vide.

projekt-senzibilizacijom-do-integracije-2

Osnovna ideja projekta jest da se djecu bez teškoća u razvoju senzibilizira za potrebe njihovih vršnjaka i odraslih koji imaju senzorna oštećenja koristeći filmsku umjetnost. Film se koristi upravo zbog svoje medijske privlačnosti, popularnosti te pristupačnosti širokim krugovima ljudi s različitim ukusima i interesima kao i zbog mogućnosti da se putem filma prenesu mnoge bitne poruke.

Projekt „Senzibilizacijom do integracije” je ostvaren u sklopu poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije” Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Projekt je trajao od 4. ožujka 2019. do 4. prosinca 2020. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske bespovratnim sredstvima sufinancira projekt u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 278.788,91 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 250.268,80 kuna.

Više o projektu na http://senzibilizacija.alternator.hr/ .