Kako roditelj može prepoznati da dijete muca?

MUCANJE se najčešće javlja u dobi od 2 -5 godine.

> Dijete koje muca ima problem u izgovoru na početku riječi i rečenice!
> Najčešće je problem u ponavljanju dijela riječi dva ili više puta prije nego što nešto želi izreći.
> Uglavnom ponavlja glasove ili slogove, ( npr.ma..ma..ma..mama), a manje cijele riječi ili fraze.
> Može pokazivati naprezanje dok govori. U trenutku dok muca može se činiti kao da ostaje bez zraka.

Roditelj u ovom slučaju treba potražiti pomoć stručne osobe – logopeda. Logoped će uputiti roditelja u logopedsku terapiju i dati mu upute koji je najbolji način i odnos naspram djeteta i govora.

Piše: Ivana Anić – Ivičić, Profesor defektolog – logoped