Dijete u bolnici

Imati bolesno dijete je nešto najgore što se može dogoditi jednom roditelju, a još je gore ako uz bolest dijete mora ostati hospitalizirano u bolnici. Hospitalizacija je nažalost nužna u ponekim slučajevima, bilo da je riječ o hitnom slučaju ili o količini pretraga koje dijete treba obaviti.

No, koji god bio razlog hospitalizacije, to je jedno traumatično razdoblje kako za dijete tako i za roditelja. Prilikom hospitalizacije dijete se odvaja od roditelja, ne razumije što se događa, proživljava fizičke teškoće zbog bolesti, prolazi kroz neugodne pretrage i prvi puta je odvojeno u noći od roditelja.

Koliko god je zdravlje na prvom mjestu, važno je obratiti pažnju i na stres koji se javlja kao posljedica hospitalizacije kako kod djeteta tako i kod roditelja.

Najosjetljivija su manja djeca koja su još jako vezana uz svoje roditelje i kojima se prilikom odvajanja javlja separacijska anksioznost, a može se javiti i psihološki i fizički poremećaj zbog duljeg boravka u bolnici.

Ako pak dijete mora biti hospitalizirano zbog nekog zahvata, te se radi o najavljenoj hospitalizaciji, ta situacija može biti puno lakša jer se roditelji i dijete imaju vremena pripremiti za nadolazeću situaciju.

Roditelji svom djetetu moraju biti izvor povjerenja i informacija, zbog čega nikako ne smiju pokazati zabrinutost oko cijele situacije, jer će ta zabrinutost i strah preći na dijete.

Koliko god teško bilo kontrolirati emocije prilikom djetetovog odlaska u bolnicu, važno je vjerovati pozitivno i pokazati djetetu koliko vjerujete u njega i koliko ste uvjereni u dobar ishod.