Zašto je kvaliteta visokog obrazovanja važna građanima?

Kampanja „QUALITYWATCH“ donosi inovativne prijedloge za unapređivanje transparentnosti i kvalitete visokog obrazovanja.

Institut za razvoj obrazovanja (IRO), u suradnji s partnerskim organizacijama, najavljuje kampanju „QUALITYWATCH“ kojom će javnost upoznati s ulogom transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja. Veća transparentnost podataka o kvaliteti rada visokih učilišta može olakšati učenicima, studentima i njihovim roditeljima donošenje odluka o upisu na određena visoka učilišta i studijske programe, nastavku studija na višim razinama te pridonijeti osiguravanju uspješnog završetka već započetog studija. S druge strane, nositeljima obrazovnih politika i zaposlenicima visokoobrazovnih ustanova može osigurati bolji uvid u razne dimenzije kvalitete rada pojedinih visokih učilišta.

Kampanja „QUALITYWATCH“ održat će se u periodu 1.-18.03.2017. i sastojat će se od serije javnih tribina u Splitu (08.03.2017.), Osijeku (14.03.2017.) i Zagrebu (16.03.2017.) te različitog multimedijalnog sadržaja putem kojih će biti predstavljeni rezultati projekta „QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj” kojeg je financirala Europska unija u okviru programa IPA. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici projekta www.ipa-qualitywatch.eu ili na mrežnoj stranici IRO-a www.iro.hr.

Što točno znači i podrazumijeva transparentnost informacija o kvaliteti visokog obrazovanja? Projekt QUALITYWATCH kreće od pretpostavke da sve javne informacije o kvaliteti visokog obrazovanja moraju biti objavljene na internetu, odnosno na mrežnim stranicama nadležnih institucija. No, dostupnost informacija na internetu ponekad nije dostatna: u slučaju osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju velik dio dokumenata jest objavljen na mrežnim stranicama nadležnih institucija. Međutim, pitanje je do koje mjere su ti dokumenti lako dostupni, razumljivi i čitljivi zainteresiranim pojedincima. Primjerice, informacija o kvaliteti pojedinog visokog učilišta od interesa je učeniku koja razmišlja o tome koji fakultet upisati, studentici koja dvoji na kojem magistarskom studiju nastaviti obrazovanje, roditelju ili karijernom savjetniku koji želi pomoći svom djetetu ili učeniku u odluci koju instituciju odabrati. Mogu li se oni jednostavno i brzo snaći u vrlo složenom sustavu osiguravanja kvalitete te mnogobrojnim stručnim dokumentima koji proizlaze iz različitih postupaka osiguravanja kvalitete?

Kampanja „QUALITYWATCH“ predstavit će rezultate istraživanja, različite alate i preporuke razvijene u okviru istoimenog projekta koji nude inovativna rješenja za unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja. Time će građani i nadležne institucije dobiti konkretna rješenja i prijedloge koji mogu pozitivno djelovati na daljnje unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja.

IRO je nositelj projekta QUALITYWATCH koji se provodio od 2014.-2017.u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava (Osijek), Udrugom MI (Split), Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te Udrugom za razvoj visokog školstva „Universitas“. Međunarodni stručnjaci na projektu dolaze s Centra za politike visokog obrazovanja (CHEPS) Sveučilišta u Twenteu, Sveučilišta u Grazu te Sveučilišta u Ljubljani.

Uz dopuštenje: Institut za razvoj obrazovanja