Dobrobit učenika treba biti prioritet obrazovne politike

Stručnjaci upozoravaju na prepreke i izazove s kojima su suočeni osnovnoškolci, posebice učenici u nepovoljnom položaju.

Iako je osnovnoškolsko obrazovanje obvezno i besplatno za svu djecu, nova analiza Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja 60 stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti, upozorava da škole, obrazovni materijali, izvannastavne aktivnosti i stručna podrška nisu svima jednako dostupni te da se učenici suočavaju s brojnim izazovima povezanim s njihovom dobrobiti u školi.

Takve prepreke onemogućuju jednake prilike i doprinose daljnjim obrazovnim nejednakostima u cjeloživotnom kontekstu. Mreža stoga donosi preporuke za javne politike za stvaranje pravičnog i uključivog osnovnog obrazovanja, posebice u kontekstu uvođenja cjelodnevne škole. Analiza i preporuke dostupne su na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve provodi najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U protekle tri godine Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja u Hrvatskoj.

Analiza Mreže pokazala je da postoji problem nepristupačnosti pojedinih škola zbog neprimjereno uređenog i nedostatno dostupnog prijevoza učenika od kuće do škole. U školama skupinama u nepovoljnom položaju pak nisu osigurani jednaki uvjeti zbog brojnih skrivenih troškova obrazovanja (npr. obrazovni materijali, prehrana, izleti, izvannastavne aktivnosti).

Učenici osnovne škole također ne iskazuju primjerenu zaokupljenost i posvećenost školi, imaju nisku razinu povjerenja u kolege iz razreda te se u zadnjih 10 godina broj sati izostanaka iz škole povećao za 57 %. Brojne škole se također moraju nositi s lošim materijalnim uvjetima koji ugrožavaju dobrobit učenika i učitelja.

Rješenje ovih problema zahtijeva sveobuhvatan i sustavan pristup na nacionalnoj razini. Mreža Cjeloživotno učenje za sve izradila je detaljan prijedlog ciljeva i konkretnih mjera koje se odnose na navedeni problem. Među značajnim mjerama koje Mreža preporuča je donošenje nacionalnog programa za dobrobit u obrazovanju koji bi prikupio podatke o dobrobiti svih učenika osnovnih škola (i drugih razina obrazovanja), identificirao obrazovne ustanove s najvećom potrebom za podrškom te pružao podršku kroz interdisciplinarni pristup, u suradnji s lokalnim akterima (lokalne udruge, Hrvatski zavod za socijalni rad, škole, ordinacije školske medicine, roditelji, psiholozi koji djeluju izvan škola, itd.).

Mreža smatra da se putem suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, znanstvenika, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva mogu ostvariti formulirane preporuke te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela prevenciji nejednakosti u osnovnom obrazovanju.

U iduća dva tjedna Mreža nastavlja s objavom preporuka za prevenciju nejednakosti u srednjoškolskom i visokom obrazovanju te obrazovanju odraslih. Preporuke će biti predstavljene i na završnoj konferenciji Mreže, 26. listopada 2023. u Zagrebu.

Uz dopuštenje: Institut za razvoj obrazovanja (sve fotografije)