Jeka i akustika

Jeka nastaje kad zvučni valovi udare u prepreku kao što su litica, brijeg ili visok zid. Valovi se odbiju i zvuk ponovno čujemo. To se zove odbijeni zvuk. Vrijeme između zvuka i njegove jeke je vrijeme potrebno da zvučni val stigne do prepreke i vrati se do slušaoca. Na svom putu zvučni val gubi svoju energiju pa je jeka slabija od izvornog zvuka.

Kitovi, dupini, šišmiši i neka druga bića mogu ploviti i pomoću jeke odraditi položaj svoga plijena. Oni odašilju zvukove u svim pravcima. Smjer odbijene jeke ukazuje im gdje je zapreka ili plijen. jeka je korisna ribarima u otkrivanju jata riba, a i geolozima u traganju za rudama pod Zemljinom površinom.

Akustika

Akustika je nauka o zvuku koji prolazi kroz prostor. Posebno se bavi prenošenjem zvuka u kinematografima, koncertnim dvoranama, učionicama tj. na svakom mjestu gdje slušatelj mora jasno čuti zvukove. U velikoj dvorani sa širokim tvrdim neprekinutim zidovima zvuk odjekuje od njih. Slušatelji čuju zbrku zvukova koja će im onemogućiti razumijevanje čak i najjasnijeg govornika. To se zove odjek a može se smanjiti postavljanjem zidova, stavljanjem zavjesa i upotrebom obloženih stolica. Ti predmeti će apsorbirati zvuk pa će jeka biti slabija. U punoj dvorani jeka će biti slabija jer ljudi također apsorbiraju zvuk.

Oblik dvorane je također posebno planiran tako da se svaki zvuk u njoj jasno čuje. neki se zvukovi čuju izravno, ostatak se odbija od zidova i stropa. Udaljenosti koja prolaze ta dva toka zvuka su pažljivo proračunate kako bi se odjek smanjio na minimum. Zvuk mora prolaziti kroz neko sredstvo, kao što je zrak. Molekule sredstva prenose titraje od izvora zvuka do ušiju slušatelja. Tekuća i kruta tijela prenose zvuk bolje od zraka.

Grmljavina

Zvučni valovi se kreču brzinom što ovisi o sredstvu. Brže se kreću kroz neko gušće sredstvo kao što su voda ili staklo, nego kroz zrak. Brzina zvuka kroz zrak može se izmjeriti ako se neki eksploziv postavi na 1 kilometar od mjernih instrumenata i izazove eksplozija.Bljesak svjetlosti bilježi jedan instrument dok drugi nekoliko sekundi kasnije bilježi buku eksplozije. Zvuk se ne kreće tako brzo kao svjetlost. Vrijeme od tri sekunde između blijeska i buke je vrijeme koje treba zvuku da prijeđe 1 kilometar kroz zrak.

U nekoj oluji, munja će se uvijek vidjeti prije nego što se čuje prasak groma koji je prati. To je stoga jer se svjetlost kreće mnogo brže od zvuka. Brojite sekunde između munje i prvog zvuka groma rezultat podijelite sa tri. To će vam dati udaljenost munje u kilometrima.

Piše: Wish.hr