Što je to magnetizam i što su magneti

Oko 500. godina prija Krista stari su Grci otkrili kako određena vrsta crnog kamena ima moć privlačenja komada željeza. To je bila željezna ruda zvana magnetit. Sve što ima svojstvo privlačenja željeza zove se magnet a svojstvo privlačenja se zove magnetizam.

Magnetit je spoj željeza i kisika. Magnet može doći u bilo kojem obliku ali obično dolazi u obliku okrugle šipke ili kvadra.

Ako imate magnet možete napraviti pokus sa željeznom piljevinom, to su jako sitni komadi željeza ili čelika. Kada dotaknete magnetom željeznu pilovinu ona će se prilijepiti uz krajeve magneta. Magnet je na svojim krajevima jači a oni se zovu polovi magneta.

magnetizam-1

Privežite konac oko šipke magneta i objesite ga tako da se drži vodoravno. Tako obješen magnet uvijek se postavlja s krajevima u istom smjeru. Jedan kraj magneta se uvijek upravlja u smjeru sjevernog magnetnog pola Zemlja a drugi kraj u smjeru južnog pola.

Ovaj efekt se koristi u kompasu. Jedan kraj je usmjeren prema sjevernom zemaljskom polu koji se zove sjeverni pol a drugi kraj prema južnom polu. Ako radite s magnetom primijetiti ćete da se može privući sve materijale. S magnetom možete pokupiti čavle i igle a nećete privući drvo, plastiku ili papir. Neće privući ni mnoge druge metale kao što su bakar, aluminij, zlato. Materijali koje magnet može privući zovu se magnetični materijali. Ostali materijali su nemagnetični.

kompas

Broj materijala koji je magnetičan je mali. Najobičniji je željezo. Kovine poput kobalta i nikla su također magnetične kao i legure ove tri kovine. Čelik je legura željeza i ugljika te je on jako magnetičan.

Ako imate dva magneta pronađite na svakom koji je sjeverni a koji je južni pol te ih zabilježite. Pokušajte spojiti dva magneta skupa. Otkrit ćete da sjeverni pol jednoga privlači južni pol drugog magneta. Sjeverni pol jednog magneta odbija sjeverni pol drugog magneta baš kao i južni pol.

Ako objesite jednu pribadaču o jedan pol magneta otkrit ćete da se druga pribadača može objesiti o prvu tj. pribadača se može magnetizirati. Pribadače ostaju namagnetizirane čak i kada se magnet makne. Komad čelika se može magnetizirati tako da se po njemu povlači komad magneta. Povlačenje se izvodi od jednog kraja do drugog, polazeći uvijek od istog kraja i podižući magnet od kraja na početak.

Izdvojeno:

> U magnetskim materijalima atomi su usmjereni u svim smjerovima. Kada se magnetičnom materijalu prinese magnet ti atomi se poslože u istom smjeru
> Materijal se može demagnetizirati toplinom i udarcem u drugi materijal