Kako protiv zlostavljanja djece

Briga koja mući većinu roditelja u današnje vrijeme je kako djeci pružiti djeci sigurno i sretno odrastanje, a da ih pritom ne sputavaju i ne ograničavaju.

Kako bi uspješno djelovali po pitanju straha za sigurnost djeteta, savjetuje se da provoditi što više vremena razgovarajući sa djetetom. U tim razgovorima ukažite djetetu na neželjene situacije koje se mogu dogoditi, te ga savjetujte na koji način se može obraniti od njih.

Zapamtite da nikada nije kasno za razgovor s djetetom o toj temi. Naviku razgovaranja morate uvesti u djetetov život od njegovih najranijih dana te ju održavati i tijekom dobi adolescencije.
Nemojte misliti kako ćete takvim razgovorom uplašiti dijete! Dijete je važno suočiti sa realnošću što prije, jer je to prisutno svakodnevno u njegovom životu.

Jednostavno samo birajte prave riječi kako bi uspjeli kod djeteta razviti osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Za razgovor izaberite pravo vrijeme i mjesto koji će biti u skladu s godinama djeteta.
Spriječiti zlostavljanje kod djece možete jedino na način da ih naučite kako da si pomognu u tim situacijama te da si naučite kako da spriječe zlostavljanje.

Kako spriječiti zlostavljanje
> dogovorite s djetetom osobe kojima se može obratiti s povjerenjem ako se nađe u toj situaciji
> neka dijete zna da vam sve može reći i da ništa ne treba tajiti
> naučite dijete reći ne
> naučite dijete da glasno viče ukoliko se nađe u opasnoj ili neugodnoj situaciji
> o čemu god da se radi dijete mora imati povjerenja u vas da vam to kaže
> osvijestite dijete da bježi od opasnosti
> naučite dijete da samo odlučuje o svome tijelu

Razgovarajte s djetetom o primjerenim situacijama kako ne bi unijeli u dijete nepotreban strah. Kroz crtane filmove ili filmove pokažite djetetu kako neki postupci nisu uredu.

Bitno je prilikom razgovora s djetetom upotrebljavati prave riječi koje uvijek trebaju biti u pozitivnom kontekstu. Ne smije vam biti neugodno razgovarati s djetetom o nekim intimnim dijelovima tijela, jer dijete morate podučiti i dobro ga upoznati sa tom tematikom, kako bi dijete prepoznalo zlostavljanje ukoliko do njega dođe.

U razgovoru djetetu objasnite način na koji se treba zaštititi, a izbjegavajte govorenje o posljedicama koje bi se mogle dogoditi. Samo na taj način nećete djetetu usaditi strah od nepoznatih osoba.
Za dijete je bitno da ima razvijeno samopouzdanje i samopoštovanje! Ne zaboravite uvijek pohvaliti svoje dijete, jer samo na taj način će dijete znati da u njega vjerujete i da ste na njega ponosni.
S vremena na vrijeme ponavljajte naučene vještine kako bi ih dijete znalo ponoviti kada za to dođe vrijeme.

Djetetu je važno dati do znanja da zlostavljač ne mora uvijek biti nepoznata osoba. Osvijestite dijete o tome što je dopušteno, a što ne. Neka zna da ništa ne smije biti tajna te da vam uvijek sve može reći.
Roditeljstvo je uloga koja je važna, teška i koja se obavlja kroz cijeli život. Svaki roditelj želi da mu dijete odraste u osobu punu samopouzdanja. To se može postići samo uz puno razgovora i vježbe.

Ključ uspjeha je kvalitetna obostrana komunikacija. Slušajte svoju djecu, njihove potrebe i njihova razmišljanja. Samo sigurno dijete će znati da može vjerovati svom roditelju i svaki svoj problem će podijeliti s njim.

Ne dopustite da vas se dijete boji, budite mu potpora i prije svega ga pokušajte razumjeti!