Djeci treba govoriti „volim te“

Djeci je izuzetno važno da im se kaže jasno i glasno da ih se voli.
Koliko god je roditeljima velika ljubav prema djetetu nešto što se podrazumijeva samo po sebi djeca to zaista vole čuti i to ih čini samopouzdanijima i svijet oko sebe doživljavaju na bolji način.

OVDJE saznajte kojih je deset vještina za samopouzdanje djeteta

Naime ako gledamo predškolsku djecu svijet oko njih pun je iznenađenja, različitih emocija i to na njih ostavlja različite utiske ovisno o okolini u kojoj proživljavaju određene situacije.

Potvrda ljubavi

Djetetu je potrebna potvrda roditeljske ljubavi, njima se mora reći na glas svaka emocija mada odrasli ponekad misle da se to po njima i njihovom izrazu lica i govoru tijela jasno razaznaje.

Izuzetno je važno da dijete čuje riječi „volim te“, jer gradi pozitivne osjećaje kroz izgovorene emocije, postaje sigurniji u sebe i svoju obitelj, a samostalnost mu jača.

ljubav-1

Istraživanja pokazuju da tek rođene bebe već stvaraju sliku svijeta oko sebe, a budući da je majka ta koja se u prvim danima najviše brine oko njega kroz pozitivne emocije, nježno grljenje i ugodno izgovaranje riječi ljubavi beba svijet doživljava kao ugodno mjesto.

Ponašanje roditelja direktno utječu na sreću i optimizam kod djeteta te čak i na brzinu njegovog kako emocionalnog tako i intelektualnog nivoa.

Također treba obratiti pažnju na drugorođeno dijete kojemu treba pružiti istu razinu emocionalne pažnje kao i prvorođenom.

Ponekad smo svjedoci komentara da je s drugim, trećim djetetom sve lakše, odnsono da više toliko roditelji ne „trče“ oko kasnije rođene djece u obitelji. No, zaista treba jednako mnogo ljubavi, izgovorenih riječi uputiti svakom djetetu kako bi njihov razvoj bio kvaltetan i pozitivan.

Zato nikada baš nikada ne smijemo zaboraviti izgovoriti uz osmijeh riječi „volim te“.
I to vrlo otvoreno i direktno. Tek kada izgovorite te riječi kod djeteta više nema mjesta dilemi ili bilo kakvoj sumnji.

S pozitivnim emocijama nikada ne možete pretjerati, one su dobrodošle u svako vrijeme i na svakom mjestu. Ma koliko god bili sigurni da se ljubav podrazumijeva, ipak je jasno izgovarajte i uobličujte u riječi.

Za izgovaranje riječi ljubavi ne treba imati konkretan povod i nemojte ih samo izgovarati kao neku nagradu za nešto što je dijete dobro napravilo.

Roditeljska ljubav ne treba zavisiti od toga da li je dijete dobilo dobru ocjenu u školi ili se lijepo ponašao u parku ili vrtiću. Ljubav je bezuvijtna, a za odgoj postoje druge metode.

djeca-ljubav

U nekim trenucima dijete vam može reći da vas ne voli, primjerice kada je jako ljuto ili naprosto ima neku fazu u kojoj isprobava manipulirati s emocijama.

Tada je najbolje odreagirati tako da jasno kažete da vam je jako žao što ono to osjeća i govori vam to, ali da ga vi svejedno i dalje jako volite. Dijete će shvatiti da je vaša ljubav konstantna i neuvjetovana te da se njome ne može manipulirati u određenim situacijama.

Dijete nećete razmaziti ako mu izgovarate da ga volite. To je čista predrasuda da emocije treba dozirati. Ljubavi nikada ne može biti previše u iskazivanju prema djeci.

Kako dijete ne bi razmazili treba upotrijebiti odgojne metode s kojima će dijete znati kada, kako i što smije ili ne smije. Riječi „volim te“ sigurno neće razmaziti dijete.

Djeca trebaju odrastati s jasnim granicama u ponašanja s usvojenim pravilima odrastanja.

Pokazivati djetetu da je voljeno nije isto što i razmaziti ga. Roditeljska ljubav je neprocjenjivo blago, nikad zaboravljena dragocjenost.