Predrasude i stvarnost o darovitosti?

Darovita djeca „forsiraju“ svoje roditelje, a ne obrnuto. Roditelji su ti koji se pokušavaju prilagoditi. Bez obzira koliko su darovita, djeca ne razvijaju svoje talente bez roditeljske potpore, ali i roditelji ne stvaraju darovitost.

Ponekad više vode računa o postignućima djeteta a nego o njegovom emocionalnom životu. U predškolskoj dobi možemo reći da svako dijete pokazuje neku vrstu potencijalne darovitosti. Darovita djeca:

> vrlo rano ovladaju jezikom, upotrebljavaju fraze i koriste cijele rečenice, posjeduju bogat rječnik, rano nauče čitati
> imaju veću sposobnost pamćenja
> usredotočuju pozornost na ono što rade, dulje od svojih vršnjaka
> rano iskazuju zanimanje za ovladavanje vještinama u nekom području, za knjige, slova, rječnike, enciklopedije i atlase
> rano shvaćaju uzročno-posljedične veze
> imaju istančan smisao za humor

Ova ponašanja potencijalno darovitog djeteta dobra su smjernica roditeljima da preispitaju zašto se dijete ponaša na način na koji se ponaša i ne okarakteriziraju svoje dijete ”zločestim” već pokušaju prepoznati posebne potrebe i okružiti ga poticajnom okolinom u kojoj će moći razvijati svoje talente.

Unatoč pozitivnim stranama postoje i „nezgodne“ osobine:

> tvrdoglavost i nesklonost suradnji
> nezainteresiranost za pojedinosti i pravila lijepog ponašanja
> neuredni oko stvari koje smatraju nevažnima
> promjenjiva su raspoloženja
> skloni dnevnom sanjarenju, ravnodušni prema okolini
> mogu biti kritični
> mogu biti povučeni, uživati u samoći i samostalnom radu
> potrebno im je manje sna nego ostaloj djeci

Kako poticati darovitost kod djeteta?

Darovitoj djeci svakako je potrebno osigurati ”obogaćeno” okruženje – puno zanimljivosti, promjena i poticaja, knjiga, odlazaka na zanimljiva mjesta.

Potrebno je usredotočiti se na dijete na način da se prepozna njegov talent i omogući mu se da ga razvija.

Unatoč visokim očekivanjima i angažmanu roditelja, potrebno je voditi računa o vlastitim emocionalnim potrebama te postignućima, ne zastupati samo djetetov talent do te mjere da dijete dovedu u opasnost da podbaci.

Roditelji bi trebali poticati i nagrađivati neovisnost djeteta.

Dobro obiteljsko ozračje za razvoj darovitosti je ono koje kod djeteta razvija intelektualne poticaje ali daje i emocionalnu podršku.

Pripremile: mr.spec. Žana Pavlović, prof.mag. psych. Jelena Nenadić
Dječji vrtić Cvrčak Solin