Moja mama je kućanica

Majkama kućanicama se najčešće ne pridaje dovoljno zasluga i pažnje, a uglavnom ih se zamišlja kao žene koje samo peglaju, čiste i peru. Malo je poznato da većina majka kućanica ne obavlja samo kućanske poslove već da mnoge od njih imaju povremeni posao, hobi ili pokreću neki novi posao uz djecu o kojoj vode cjelodnevnu brigu.

Jedna netočna tvrdnja o majkama kućanicama je ta da samo određeni tipovi žena mogu biti majke kućanice. To nikako nije točno jer ne postoji poseban tip žene koja ima specifične karakteristike za kućanicu.
Ukoliko je žena kućanica to ne znači da cijeli dan boravi samo u svom domu. I kućanice imaju brojne zadatke i aktivnosti koje moraju obaviti van kuće, pa se nemojte čuditi ako ju sretnete u parku.

Ono što rastužuje mnoge majke u ovoj kategoriji je to što se najčešće misli kako one samo troše novac od supruga. One troše zajednički novac koji su isto tako zaradile obavljajući svakodnevne kućanske poslove i brigu oko cijele obitelji. Ni malo nije lako raspodijeliti novac na zadovoljavanje svih potreba obitelji i podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Većina majki kućanica su ovdje gdje jesu jer ih je tako život usmjerio, a ne zato što su to same htjele. Zato što je neka žena kućanica, ne znači da je to ono što bi ona htjela i ono što joj najbolje odgovara.
Jedna od krivih pretpostavki je ta da je majkama kućanicama dom uvijek čist i uredan, a da je ručak skuhan. Kućanicama su u fokusu njihova djeca, a sve ostalo će napraviti nakon zadovoljavanja potreba djece.

Pretpostavke da su majke kućanice lijene i da su doma samo zato da ne moraju raditi su potpuno krive. Mnoge majke su doma zbog okolnosti koje su ih na to navele, ali to ne znači da im je sada jednostavnije.
Zato sljedeći puta razmislite dva puta prije nego krenete sa osuđivanjem ili generaliziranjem majki kućanica.