Kako dijete zaštiti od interneta

Ako dijete internet koristi pametno, može poslužiti kao izvrsno sredstvo učenja i komuniciranja. Preporuča se da roditelji popričaju sa djetetom o internetu, ali i da se uvedu određena pravila.

Računala uvijek trebaju stajati na vidljivom mjestu te se djetetu treba omogućiti razvijanje opreza prilikom njegovog korištenja. Roditelji trebaju biti uključeni u djetetove aktivnosti kao i imati interesa jer će na taj način zaštiti dijete od interneta na najučinkoviti način.

Kako bi dijete zaštitili od neprimijerenog sadržaja za njegovu dob, kao i nepoželjnih sadržaja poslužite se raznim sredstvima pomoću kojih ćete pročistiti internetski sadržaj.

Koliko god internet djetetu pružao mogućnosti potrebna je roditeljska kontrola. Ono što se savjetuje roditeljima je potaknuti dijete na zaštitu osobnih podataka, otkrivati internet zajedno sa djetetom i dogovoriti pravila korištenja i pristupa internetu kroz zajedničko korištenje i upoznavanje interneta.

Dijete treba biti svjesno kome i kada može otkriti svoje osobne podatke i to je od velike važnosti.
Recite svom djetetu koji su sve rizici chat-a i koje sve opasnosti postoje prilikom potencijalnih susreta s nepoznatim osobama koje dijete upozna tim putem. Recite djetetu da nikada prilikom tih susreta ne smije biti samo bez vaše nazočnosti.

Spajanje na internet se ostvaruje putem osobnog računala, igračih konzola ili putem mobitela. Na internet se dijete može spojiti na bilo kojem mjestu, a internet se najčešće koristi za elektroničku poštu, pomoć pri rješavanju domaćih zadaća, slanje instant poruka, igranje raznih igrica i pisanje blogova.

Za pametno korištenje interneta, treba donositi pametne odluke kao i izbjegavati opasne situacije. Uvijek se savjetuje prihvatiti prednosti moderne tehnologije i nove tehnologije koje donose mnoge dobrobiti za vaše dijete.

Zato sa djetetom uvijek učite zajedno i budite upoznati sa načinom na koji se služi internetom. Nikako nemojte biti prestrogi u ograničavanju korištenja interneta, kao ni u zabranama.

Ako ćete biti previše strogi i kritični može se dogoditi da dijete počne internet koristiti bez vaše kontrole, u tajnosti. Neka dijete zna kome može vjerovati i da ne smije vjerovati svemu što piše na internetu.

Internet je svakako savršen izvor zabave i informacija kako za odrasle tako i za djecu. Zato svoje dijete naučite da pametno i odgovorno koristi internet.