Kome je namijenjena psihološka procjena djece

Psihološka procjena djece pomaže nam u boljem razumijevanju djetetova funkcioniranja i ponašanja.

Roditelji se često ne znaju kako djetetu pristupiti, a kako bi mu znali pomoći prvo ga moramo razumjeti. Testiranjem se dobiva cjelokupan uvid u njegovo kognitivno, socijalno i emocionalno funkcioniranje te preporuke za roditelje, odgojitelje ili učitelje.

Psihološka procjena provodi se kako bi bolje razumjeli djetetovo ponašanje, njegovo socijalno i emocionalno funkcioniranje te dobili uvid u njegove kognitivne sposobnosti i potencijale. Procjenjuje se trenutni razvoj djeteta te njegova usklađenost s drugom djecom njegove dobi.

Kome je namijenjena?
Testovi su namijeneni djeci u dobi od 2 godina do 16 godina.

Procjena se vrši u nekoliko područja ovisno o dobi:
> psihomotorni razvoj,
> socioemocionalni razvoj,
> cjelokupan kognitivni razvoj: verbalno razumijevanje, radno pamćenje, brzina obrada informacija, pažnja i hiperaktivnost, vizuo-spacijalne sposobnosti te perceptivno rasuđivanje

Kako izgleda proces psihološke procjene?
Psihološka procjena odvija se u nekoliko faza:

1. Inicijalnirazgovor s roditeljima uključuje upoznavanje s dosadašnjim razvojem djeteta, obiteljskom dinamikom te mnogim drugim čimbenicima važnima za bolje razumijevanje djeteta prije same procjene.

2. Opservacija obiteljske igre podrazumijeva promatranje igre između roditelja i djeteta, a po potrebi i drugih članova obitelji. Odavno je poznato da igra nije „samo igra“. Ona je glavna metoda istraživanja i učenja za dijete. Igra prati razvoj djeteta i upravo ga kroz nju možemo najbolje upoznati. Također, u ovoj fazi psihološke procjene dobivaju se informacije o interakcijama između djeteta i članova obitelji i obilježjima njihovog odnosa što je ključno za procjenu socio-emocionalnog razvoja djeteta.

3. Kognitivna procjena podrazumijeva primjenu testa WPPSI-IV (The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition), standardiziranog instrumenta za mjerenje kognitivnih sposobnosti djece u dobi od 2,6 godine do 7 godina i 7 mjeseci utemeljenog na suvremenim istraživanjima iz područja inteligencije, kognitivnog razvoja i kognitivne neuroznanosti.

Za djecu u dobi od 6 godina do 16 godina i 11 mjeseci primjenjuje se WISC-IV (Wechslerov test inteligencije za djecu – četvrto izdanje) s kojim je moguće identificirati djecu s umjerenim i težim poteškoćama u učenju, hiperaktivnu djecu, djecu s problemima u govoru te nadarenu djecu.

Sama primjena testa je za dijete zabavna, izazovna i ugodna te je cilj dobivanje podataka o stupnju njegovog kognitivnog razvoja. Analizom rezultata dobivaju se podaci o općim kognitivnim sposobnostima djeteta, ali i specifičnim sposobnostima i vještinama kao što su verbalno razumijevanje, usvojenost vokabulara, vizualno-spacijalne sposobnosti, opća informiranost, perceptivno rasuđivanje, radno pamćenje ili brzina obrade podataka.

4. Savjetodavni razgovor s roditeljima nakon testiranja i obrade rezultata uz prezentiranje i predaju stručnog mišljenja o provedenom testiranju sastavljenog od interpretacije dobivenih rezultata te smjernica za roditelje i odgajateljeice.

Korisne informacije:

> Jedna od usluga Centra Proventus je psihološka procjena djece od 2,6 godina do 16,11 godina.
> Psihološku procjenu u Centru Proventus provodi psihologinja Jelena Borić (za djecu od 2.6 do 16.11god).

> Ako ste izvan Zagreba, tada se može dogovoriti prvi, inicijalni i završni, savjetodavni razgovor putem SKYPE-a, a opservaciju i testiranje se može napraviti u jedan ili dva dana.

> Naša psihološka procjena sastoji se od pet susreta koji uključuju: razgovor s roditeljima, opservacija obiteljske igre, testiranje certificiranim psihologijskim instrumentima, pisanje mišljenja te savjetodavni razgovor s roditeljima.

KONTAKT: jelena@centarproventus.hr ili 095 9143 343