Razmaženo dijete je nesigurno dijete

Ako je vaše dijete ljuto bez razloga, hirovito i neposlušno – razmaženo je.

Malo je djece koja su zaista razmažena. Čak 79 posto djece ponašanjem suprotnim od očekivanog želi skrenuti pažnju na sebe. Neprihvatljivo ponašanje često je kod djece u nesređenim obiteljima i kod djece koja imaju prezaposlene roditelje.

Roditelji često razmaženost poistovjećuju s ponašanjima koja ne ispunjavaju njihova očekivanja. Pa, ipak, ako je vaše dijete ljuto bez razloga, hirovito i neposlušno – razmaženo je.

Što kaže nauka

Naučna istraživanja dokazala su da su sva razmažena djeca – ona koja upravljaju roditeljima – vrlo nesigurna. Oni su sigurni i samouvjereni dok su mama ili tata u blizini i dok su u poznatom okruženju. Čim se maknu iz poznate sredine i dođu u konflikt sa sebi ravnima, razmažena djeca se povlače i popuštaju u zahtjevima suparnika.

Inat koji pokazuju u kući nestaje i na vidjelo ulazi malo i nesigurno biće koje se boji. Kuća je sredina u kojoj je dijete naviklo na povlastice i popuštanje. Međutim, vršnjaci mu ne popuštaju, izruguju se njegovim nedostacima i spremni su ga odbaciti ako im se ne prilagodi. Tada nesigurnost prkosnog djeteta najviše dolazi do izražaja. Zato, ako želite od djeteta napraviti slabića, udovoljite svim njegovim zahtjevima i hirovima.

Kako se riješiti razmaženosti

Razgovorom se sve rješava. Ako ste danas odlučili popiti kavu, a dijete je dovoljno veliko da mu možete objasniti šta želite, onda mu to i recite:

“Sada će se mama odmoriti i popiti kavu. Kada popijem kavu, igrat ćemo se. A, do tada ti smisli što želiš raditi”. Za takvu vrstu razgovora spremno je dijete staro 2,5 godine.

Obećanje je svetinja

Nikad ne lažite dijete. Bilo da ima godinu, dvije, tri ili pet, nikada mu nemojte lagati. Ako ste mu nešto obećali, onda to ispunite.

Postavite pravila

Od prvog dana učite dijete pravilnom ponašanju. Pravilno ponašanje je ono koje vi smatrate adekvatnim za pojedinu situaciju.

Ako je kod kuće zabranjeno dirati televiziju ili se igrati sa svjetlom, onda je to zabranjeno i kod bake ili djeda. Ako je zabranjeno dirati mamin mobilni telefon, on se ne dira ni kada mama nije u prostoriji.

Ako su bombone zabranjene kod kuće, onda se ne jede kada mami i tati treba mira, niti se jede kada su došli važni gosti, pa da bi djeca bila mirna. Ako se crtani gleda sat dnevno, onda se crtani gleda sat dnevno i kada je dijete bolesno. Poštujte vrijeme odlaska na spavanje.

Djetetove potrebe

Kad je dijete sito, suho i zadovoljno, onda možete s njim ići gdje god želite. Ako naučite zadovoljiti djetetove potrebe prije svojih, time olakšavate život i sebi i djetetu.

Ne batinama

Kažnjavanje batinama je štetno, jer time vrijeđate i ponižavate dijete. Po prirodi osjetljivu djecu batine dovode do duševnih kriza koje još više pojačavaju njihovu osjetljivost.

Kod neke djece kazne izazivaju neosjetljivost i ravnodušnost, postaje im svejedno, ne raduju se i ne žaloste. Kod obje grupe djece javljaju se velike teškoće i u emocionalnom razvoju i u socijalnom prilagođavanju.

Budite dosljedni

Jedan odgajatelj, jedna pravila, striktno ih se pridržavajte. Ako baka nije vidjela dijete cijelu godinu, neka uživa s njim i neka radi što hoće. To je iznimka. Ali, kada ona ode, dijete će brzo shvatiti da uvijek vrijede ista pravila.

Postavite granice

Ako mislite da dijete nešto ne treba raditi, recite mu to jasno, glasno i sigurno. Ne dopuštajte mu da se uvlači ispod sudopera kada ima godinu dana, jer će to raditi i s dvije godine, ali tada će dobiti po guzi, pa mu ništa neće biti jasno.

Dajte djetetu do znanja do koje granice smije i može ići. Neka vas ne zavara pogled krupnih okica koji obara s nogu, jer vas upravo time kontroliraju. Kontrolirajte vi dijete, a ne dijete vas.

Tekst: Beba