Kako djeca najbolje pamte

Kada i kako djeca najbolje pamte? Kako ga potaknuti da razvije svoj maksimum? Kako na dobar način odgojiti dijete? Što mu pružiti? Sve su to pitanja s kojima se susretnu roditelji u jednoj od životnih faza.

Strani jezici od najmanjih nogu

Važno je znati da djetetov ukupan razvoj i njegovo znanje ovise o okruženju u kojem se ono nalazi. Bilo da se radi o stranim jezicima ili čemu drugome, bitno je djetetu omogućiti da ono uči u prirodnim situacijama, slikovno, kroz igru i razgovor, čak i ako ne razumije svaku riječ koja je izrečena.

Jednako kao što djeca uče materinji jezik, tako bi trebala učiti i strani jezik. Najbolje bi bilo da se jezik uči u sklopu vrtića ili škola, uz svakodnevne aktivnosti kroz duži period u danu jer će tako doći do boljeg usvajanja novih riječi i njihovog pamćenja.
Praktična iskustva pokazala su da djeca dobro uče strani jezik ako odrasla osoba uz pomoć lutke razgovara s njima.

Brat i sestra

Slobodno vrijeme

Kada govorimo o biranju između ponuđenih aktivnosti u određeno vrijeme s određenim ljudima, za razvoj djeteta najbolje bi bilo kada bi ono moglo raditi što ga u tom trenutku interesira.

Treba imati povjerenja u dječji instinkt (djeca u periodu prije škole imaju izraženu intuiciju koja ih vodi u smjeru u kojem bi razvoj trebao ići), a na odrasloj je osobi da dobro poznaju svoje dijete, poštuje ga i dopušta mu da u okviru mogućnosti koje su mu pružene ono samo odabere što je u tom trenu njemu najinteresantnije, a samim time i najbolje za njega od ponuđenih aktivnosti.

OVDJE saznajte više o aktivnostima za poboljšanje koncentracije kod djece predškolskog uzrasta

Roditelj može organizirati djetetovo vrijeme, ali trebao bi se rukovoditi potrebama djece i razumjeti informaciju koju mu ono šalje, a ne da djetetov razvoj ovisi o planu odrasle osobe.

Olovke

Učenje

Učenje nije zamor ako je povezano s kretanjem i aktivnošću djeteta. Ako se ono slobodno može kretati u prostoru, raditi i učiti cijelim tijelom, uz pomoć raznovrsnih materijala u svojim rukama, tada učenje predstavlja izazov.

Zamor se javlja kad je učenje usmjereno na osjetila samo određenog dijela tijela, na primjer na glavu, odnosno na gledanje, slušanje, memoriranje i dr.

SAZNAJTE koje su Mnemotehnike za bolje pamćenje djeteta

Ako se djetetu omogući da uči svim osjetilima, tada se dolazi do najboljih rezultata. Djeca, baš kao i odrasli najbolje pamte i uče na temelju vlastitog iskustva. Treba im se omogućiti da rade različite stvari koje su usmjerene istom cilju, boljem pamćenju.

POGLEDAJTE neke “trikove” za bolje učenje

Dok netko bolje uči kroz crtanje, drugome više odgovara da o određenoj pojavi ili pojmu uči kroz modeliranje, gradnju ili didaktičke igračke i materijale. Isto tako, valja reći kako su iskustva u radu s predškolskom djecom pokazala da je veoma stimulirajuće učenje uz glazbu.

Ovisno o sadržaju, djeci se pušta određena glazba koja tako potiče moždane valove pa ona bolje uče.

djete-vlak

Najbitnije u cijeloj priči jest dopustiti djetetu da se razvija na prirodan način, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Nije potrebno nuditi sadržaj s obzirom na kronološku dob jer se ona može razlikovati od mentalne dobi djeteta, već je potrebno ponuditi poticajno okruženje u kojem će dijete prepoznati što mu treba u određenoj razvojnoj fazi.

Autor: Vedrana Duić Loparić
Fotografije: Flickr : woodleywonderworks