Neuromotorni razvoj djeteta

Primjenom Bobath metode i baby handlinga kao i ranim uključivanjem djece u terapiju može se postići bolji oporavak te prevenirati mnogi potencijalni razvojni problemi u životu djeteta.

Prva godina života najintenzivniji je period rasta i razvoja u kojem se odvijaju najveće promjene u životu djeteta. Dijete se razvija psihički, fizički i mentalno, a taj je razvoj potrebno pažljivo pratiti radi pravovremenog prepoznavanja i liječenja eventualnih nepravilnosti.

Bobath terapijaDr. Teodora Tkalčević, pedijatar neonatolog iz pedijatrijsko-internističke poliklinike ARISTA ističe: “Osim preventivnih sistematskih pregleda po potrebi se obavljaju i dodatne pretrage, a posebnu pažnju treba posvetiti upravo neuromotornom razvoju dojenčeta. U slučaju pronalaska eventualnih nepravilnosti, posebice kod neurorizične djece, započinje se s neurorazvojnom habilitacijom, odnosno stimulacijom i pravilnim usmjeravanjem u razvoju dojenčeta.“

Najraširenija metoda neurorazvojne habilitacije (osposobljavanje / stjecanje sposobnosti koje osoba / dijete prije terapije nije imalo) je Bobath terapija koja se dokazala učinkovita posebice kod nedonošćadi, dojenčadi i djece. Fizioterapeut i neurorazvojni Bobath certificirani terapeut Lidija Severović te autorica mnogobrojnih stručnih radova na temu neurorazvojne terapije po Bobath konceptu iz Poliklinike ARISTA ističe: „Učinkovitost Bobath terapije leži u činjenici da zahtijeva interaktivno sudjelovanje djeteta, roditelja i interdisciplinarnoga tima te da se radi o individualnom pristupu svakom djetetu. Krajnji je cilj ove terapije postizanje što veće samostalnosti te kvalitetniji senzomotorički razvoj što se postiže postepenim razvojem djetetovih kognitivnih sposobnosti, spretnosti, govora i motoričkih sposobnosti. Bobath koncept osim toga uključuje i predgovornu terapiju, terapiju hranjenja te respiratornu terapiju.“

Lidija SeverovićU poliklinici ARISTA, u kojoj se provodi spomenuta terapija, ističu da neizostavan dio neurorazvojne terapije čini upravo edukacija roditelja. „Roditelji nisu terapeuti, no oni su u neurorazvojnoj habilitaciji najvrijedniji članovi tima jer nam daju vrlo vrijedne informacije o ponašanju djeteta, o poteškoćama koje primjećuju kod djeteta u različitim svakodnevnim situacijama te sudjeluju u kreiranju samog fizioterapeutskog plana i programa terapije“, ističe Lidija Severović. U poliklinici ARISTA navode Baby handling kao vrlo važan dio Bobath metode. Baby handling podrazumijeva pravilno postupanje s novorođenčetom/dojenčetom, a primjenjiv je u svakodnevnim aktivnostima pri ophođenju s djetetom – pozicioniranje djeteta, oblačenje, svlačenje, dizanje, mijenjanje položaja, nošenje, kupanje i dr.

Uz dopuštenje: Pragma komunikacije (sve fotografije)