Zdrava i sretna mama – zdravo i sretno dijete 1. dio

Ako je mama u stresu, u disbalansu uma, duha i tijela, emitirat će i prenositi to stanje i energiju ne samo u prostor oko sebe već i na osobe s kojima je energetski najpovezanija, a to su upravo njena djeca…

Ako je mama zdrava, energetski jaka, sretna, pozitivnog uma, zamislite samo kakav će ona primjer dati svom djetetu, a da ne govorimo o emisiji onih nevidljivih pozitivnih energija koje će biti podrška i energetska zaštita djetetu.

Moja majka je najljepša žena koju sam ikada vidio. Sve što sam sada dugujem svojoj majci. Sav svoj uspjeh u životu pripisujem moralnoj, intelektualnoj i fizičkoj edukaciji koju sam primio od nje.
Abraham Lincoln

Ako bi zemlja trebala postati slobodna od korupcije sa nacijom koja ima predivne umove, imam snažan osjećaj da postoje tri ključna člana društva koji bi trebali napraviti tu razliku. Oni su otac, majka i učitelj.
Majka Tereza

sretna-majka-1

Zamislite sebe u ulozi djeteta koje je u „problemima“

Biste li više voljeli napetu i nervoznu mamu koja nema vremena za vas i koja je pesimistična ili mamu koja je puna pozitivne energije i empatije i koja ima dovoljno vremena da vas sasluša?

U zadnje vrijeme često mi se obraćaju mame i traže savjete za svoju djecu, na području zdravlja, odgoja, ponašanja i slično. Ja uvijek malo zastanem, promislim i uvijek se vratim na isti odgovor, a to je da mamama ne dajem savjet za njihovu djecu, već im prvo dajem savjet za njih same.

Najčešće se susretnem s istom situacijom – da se mame žale na djecu i uporno ih žele promijeniti…
I ja im uvijek objašnjavam da jedino možemo mijenjati sebe, radeći na sebi, filtrirajući stres, održavajući pozitivan um, zračeći ljubav.

Tada se spontano dogodi da naša energija postane meka i snažna poput vode koja može promijeniti i najtvrđi kamen. Naravno, potrebno je vrijeme i strpljenje.
Znam, sada ćete reći – tko može sve to postći s obzirom na posao, obaveze, nedostatak vremena, stres?
Uz jasnu namjeru, čvrstu odluku i ustrajnost … sve je moguće.

sretna-majka-2

Na koji način su mama i dijete povezani?

Do trenutka rođenja, djetetova okolina je majčino tijelo i jedino mama djeluje na bebu.
Prema tome, majka je ona koja donira bebi svoje resurse – energiju.

Svaka mama ima sposobnost svojim mislima, emocijama i ponašanjem povećati ili smanjiti dotok krvi/energije prema svojem djetetu (protok krvi u mami i protok krvi u fetusu odvojene su funkcije).

Ako je mama ljuta, pod stresom ili ne želi biti trudna, njezino će tijelo najvjerojatnije stvarati pregršt hormona stresa koji sužavaju krvne žile i na taj način se smanjuje dotok krvi/energije djetetu.

Ako je, s druge strane, opuštena, radosna, pozitivna i osjeća se dobro, cijeli organizam će biti opušten te će na taj način protok krvi prema djetetu biti optimalan.

Fizičkim rođenjem dijete napušta majčino tijelo i dolazi u direktni dodir s fizičkim svijetom

Doživljava ga osjetilima i svijet počinje na njega utjecati kao što je do tada djelovalo majčino tijelo.

Budući da dijete do 7. godine najbolje uči i prisvaja informacije iz okoline putem oponašanja onog što vidi ili čuje, mamino ponašanje itekako će oblikovati djetetovo ponašanje kao i daljnji rast i razvoj.

Ovo je jako važna faza rasta i razvoja djeteta jer se u njoj razvijaju svi organi koji ce biti temelj i smjernica daljnjem rastu i razvoju.

Znate kako se kaže – ako je temelj loš, ni kuća ne može stajati. Jako je teško ispraviti propuste učinjene prije sedme godine. Radost i veselje su najbolje snage koje potiču rast i razvoj organizma.
U ovom periodu je izuzetno važno da mama ima pozitivnu energiju koja će biti generator rasta i razvoja djeteta.

Bez obzira na životnu dob djeteta, energija mame ima ključnu ulogu u svemu i to ne samo kao primjer kroz koji će usaditi pozitivne životne navike i ponašanja kod djeteta.

Još važnija uloga mame je da pruži onu nevidljivu energetsku podršku koja će djeci biti zaštita i utočište od svih stresnih i teških situacija i događaja s kojima se susreću.

Kako u ovom stresnom režimu života ostati super mama?
Kako se izboriti za energiju, vrijeme potrebno da budete zdrave i sretne i da to prenesete na svoju djecu?
Slijedi u nastavku…
Zdrava i sretna mama – zdravo i sretno dijete – 2. dio

Leonardo Gospodnetić,Master of Arts in Kinesiology